ΠΑΟ: Στις 20 Δεκεμβρίου η Γενική Συνέλευση

Αθλητισμός & Επιχειρήσεις Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2012 21:12
ΠΑΟ: Στις 20 Δεκεμβρίου η Γενική Συνέλευση

Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 20 Δεκεμβρίου, αποφάσισε το Δ.Σ. της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, για τη συζήτηση οικονομικών θεμάτων.

Στη συνέλευση, θα συζητηθούν εννέα κεφάλαια και μέσα σε αυτά θα βρίσκεται και η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, ύψους 15 εκατ. ευρώ.
Όπως ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ, τα εννέα κεφάλαια είναι τα παρακάτω:

1) Έγκριση Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης της εταιρείας, από 1 Ιουλίου 2011 μέχρι 30 Ιουνίου 2012, μετά από ακρόαση των επ’ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ελεγκτών και των Λογιστών από πάσης ευθύνης για την παραπάνω χρήση.
3) Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τη χρήση από 1 Ιουλίου 2012 μέχρι 30 Ιουνίου του έτους 2013.
4) Έγκριση αντικατάστασης Μελών ΔΣ.
5) Έγκριση αμοιβής Μελών Δ.Σ.
6) Έγκριση συμβάσεων συναφθεισών από 01.07.2011 έως 30-06-2012.
7) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου μέχρι του ποσού των 15.000.000,00€ και τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού.
8) Τροποποίηση των άρθρων 23,25,29 και 29Α του Καταστατικού της εταιρείας με σκοπό την εύρυθμη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της εταιρείας.
9) Διάφορες εγκρίσεις - ανακοινώσεις.