Ασφαλιστικές εταιρείες: Συγχωνευθείτε, γιατί... χανόμαστε!

Επιχειρήσεις - Επενδύσεις Τρίτη, 09 Οκτωβρίου 2012 08:22
Ασφαλιστικές εταιρείες: Συγχωνευθείτε, γιατί... χανόμαστε!

Σενάρια «μικρομεσαίου συνεταιρισμού» στην ασφαλιστική αγορά. Ξαναγυρίζουν τα σενάρια συγχώνευσης μικρών ασφαλιστικών εταιρειών, με έντονο πρόβλημα επιβίωσης και συνεχή πίεση εκ μέρους της ΤτΕ για κάλυψη ανοιγμάτων τους.

Δεν είναι μάλλον τυχαίο ότι οι συζητήσεις αυτές επιστρέφουν στο προσκήνιο, την ώρα που καταγράφονται οι πρώτες εκτιμήσεις για την αλυσιδωτή αντίδραση των τραπεζικών γάμων στην ασφαλιστική αγορά, και ενώ επαπειλούνται κάποια τσουχτερά πρόστιμα από την εποπτική αρχή σε «χρόνιους ασθενείς», κυρίως του κλάδου αυτοκινήτου.

Ο νέος γύρος των σεναρίων συγχώνευσης περιλαμβάνει μικρομεσαίες και μικρές εταιρείες που -σύμφωνα με τους εμπνευστές του- παρά τα κεφαλαιακά προβλήματα που αντιμετωπίζουν, διατηρούν υγιή χαρακτηριστικά. Πρόκειται, σύμφωνα με πληροφορίες, για περίπου είκοσι εταιρείες που θεωρούνται ικανές να συμμετάσχουν σε ένα ευρύτερο σχέδιο δημιουργίας, μιας νέας ισχυρής ασφαλιστικής εταιρείας, με επαρκή κεφάλαια. Τα στοιχεία του κλάδου οδηγούν στην εκτίμηση ότι μακροπρόθεσμα στον κλάδο θα απομείνουν 20 ασφαλιστικές επιχειρήσεις από 69 σήμερα.

Υπό τις προϋποθλεσεις που θέτει η Solvency II από το 2014, η συγκέντρωση του ασφαλιστικού κλάδου θεωρείται νομοτελειακή και συντελείται σταδιακά τα τελευταία χρόνια, μέσα από τα αλλεπάλληλα λουκέτα εταιρειών. Για πρώτη φορά η πολιτική αυτή αλλάζει χαρακτήρα και στοχεύει στην αποτροπή του φαινομένου των ανακλήσεων αδειών και τη διάσωση των εταιρειών με τη συμμετοχή των υφιστάμενων μετόχων ή ακόμη και όχι, στην περίπτωση που δεν θα θελήσουν να συμμετάσχουν στις απαιτούμενες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου. Στις συζητήσεις εμπλέκονται και οι μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες, που θα κληθούν να απορροφήσουν μικρότερα χαρτοφυλάκια ,προκειμένου να μην πληγεί περαιτέρω η αξιοπιστία της ασφαλιστικής αγοράς από νέα λουκέτα.

Τα κεφαλαιακά προβλήματα έχουν επιδεινωθεί μετά το «κούρεμα» των ελληνικών ομολόγων, που επέφερε σημαντική απομείωση των καθαρής θέσης των εταιρειών. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2011, οι ζημίες του ασφαλιστικού κλάδου ανήλθαν το 2011 στα 900,8 εκατ. ευρώ, ενώ το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του μειώθηκε κατά 34% και διαμορφώθηκε στα 984 εκατ. ευρώ από 1,5 δισ. ευρώ το 2010. Να σημειωθεί ότι στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνεται η πλήρης ζημία από το PSI, το οποίο ολοκληρώθηκε τυπικά τον Μάρτιο του 2012. Η απομείωση μετά το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους εκτιμάται μεγαλύτερη και, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, φθάνει το 1,6 δισ. ευρώ.

Το γεγονός ότι ο κύριος όγκος των απαιτούμενων κεφαλαίων αφορά τις μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες, θυγατρικές τραπεζών ή πολυεθνικών ομίλων, οι οποίες είναι σε θέση να καλύψουν τις αναγκαίες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, με τη στήριξη των μητρικών ομίλων, περιορίζει το πρόβλημα στις μικρότερες εταιρείες του κλάδου, οι μέτοχοι των οποίων θα πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να ανταποκριθούν στις κεφαλαιακές απαιτήσεις.