Το ελληνικό real estate σε πλήρη κατάρρευση!

Επιχειρήσεις - Επενδύσεις Τρίτη, 09 Οκτωβρίου 2012 14:26
Το ελληνικό real estate σε πλήρη κατάρρευση!

Ο Βωβός στο άρθρο 99, η Pasal του ομίλου Θεοδωρίδη βρίσκεται στο νήμα και η Ακροπόλ - Χαραγκιώνης εμφάνισε ισολογισμό... μουσείο. Βρισκόμαστε, άραγε, μπροστά στην κατάρρευση του εγχώριου real estate;

Η βαθιά οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα και η ύφεση που διαρκεί για έξι περίπου χρόνια, έχουν βυθίσει και τον ταχέως αναπτυσσόμενο προ ετών κλάδο του real estate και της εκμετάλλευσης μεγάλων ακινήτων.

Η εταιρεία Ακροπόλ - Χαραγκιώνης, του γνωστού ομώνυμου ομίλου, στο δημοσιευμένο ισολογισμό της εμφανίζει έντονα σημάδια επιχείρησης που βρίσκεται στα πρόθυρα κατάρρευσης.

Οι παρατηρήσεις του ορκωτού λογιστή αποτελούν καθρέφτη για την κατάσταση της εταιρείας, η οποία έχει συνολικές υποχρεώσεις 69,1 εκατ. ευρώ, τζίρο 8,6 εκατ. (από 16,1 εκατ. το 2010) και ζημίες προ φόρων 4,2 εκατ. (από 2,4 εκατ. ζημίες το 2010).

Τα ίδια κεφάλαια από 39,39 εκατ. μειώθηκαν σε 35,4 εκατ. ευρώ. Αν αφαιρεθούν τα 30.232.889 ευρώ που αναφέρει ο ορκωτός, τότε τα πραγματικά ίδια είναι μόλις 5,2 εκατ. ευρώ!

Η παρατήρηση 4 του ορκωτού, έχει ιδιαίτερη σημασία: υπάρχουν απαιτήσεις ύψους 11,14 εκατ. ευρώ κατά οργάνων της διοίκησης, καθώς δόθηκαν δάνεια σε μέλη του δ.σ. που δεν έχουν εξοφληθεί.

Στην παρατήρηση Νο 5, αναφέρεται ότι έγιναν αγορές μετοχών του Χ.Α., ύψους 5,8 εκατ., η αποτίμηση των οποίων ανερχόταν στο τέλος του 2011, σε 3,15 εκατ.

Στην παράγραφο Νο 8 αναφέρεται ότι η εταιρεία οφείλει σε φόρους, τέλη και ασφαλιστικούς οργανισμούς ποσό 1,3 εκατ. ευρώ. Πρόκειται κατ’ ουσίαν για ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Στην παράγραφο Νο 10, αναφέρεται ότι δεν υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα, δήλωση φορολογίας εισοδήματος και εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ για το 2011.

Εκτός όλων αυτών, που δείχνουν -δυστυχώς- την πολύ κακή οικονομική κατάσταση εταιρείας, υπάρχουν και εμπράγματα βάρη 75,5 εκατ. ευρώ, για εξασφαλίσεις δανείων. Για ποιες (και πόσες) τράπεζες, άραγε, χτυπάει η καμπάνα; Και τι θα συμβεί, στην απευκταία περίπτωση, που οι πιστωτές πάρουν οι ίδιοι τα ακίνητα στην κατοχή τους;