Στην Dufry το 51% των ΚΑΕ

Επιχειρήσεις - Επενδύσεις Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 09:32
Στην Dufry το 51% των ΚΑΕ

Έκλεισε η συμφωνία πώλησης του 51% του κλάδου ταξιδιωτικού εμπορίου, δηλαδή των ΚΑΕ, στην ελβετική Dufry AG.

Η Folli Follie Group θα προβεί αμέσως σε απόσχιση του κλάδου του ταξιδιωτικού εμπορίου ο οποίος θα εισφερθεί σε θυγατρική του ομίλου. Η απορροφούσα τον κλάδο εταιρεία, στην οποία θα μεταφερθεί ο δανεισμός του κλάδου εξ 335 εκατ. ευρώ θα προχωρήσει σε ισόποση αναχρηματοδότηση σύμφωνα με κοινοπρακτικά πρόγραμμα ομολογιακού δανείου.


Μετά την ολοκλήρωση της απόσχισης, η Dufry AG θα αποκτήσει το 51% του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούσας τον κλάδο εταιρείας αντί τιμήματος 200,5 εκατ. ευρώ και θα έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει το υπόλοιπο 49% σε τέσσερα χρόνια σε εύλογη εμπορική αξία.

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση