Με στοιχεία απάντησε η ΔΕΗ στις κατηγορίες για απ' ευθείας αναθέσεις

Ενέργεια - Περιβάλλον Τετάρτη, 05 Σεπτεμβρίου 2012 00:00
Με στοιχεία απάντησε η ΔΕΗ στις κατηγορίες για απ' ευθείας αναθέσεις

«Ανυπόστατους και συκοφαντικούς» χαρακτηρίζει η ΔΕΗ τους ισχυρισμούς που δημοσιεύθηκαν σε μερίδα του Τύπου, περί «αμαρτωλών» συμβάσεων που διενεργήθηκαν από υπηρεσίες της για τη συντήρηση ηλεκτροπαραγωγών μονάδων.


Όπως διευκρινίζει η ΔΕΗ, οι εν λόγω δύο συμβάσεις «αφορούν την ανάθεση με τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων στον κατασκευαστή των μηχανών, αφενός μεν της επίλυσης σοβαρότατων τεχνικών προβλημάτων που ανέκυψαν στις δύο βασικές μονάδες παραγωγής στη Σαντορίνη, αφετέρου δε της εξειδικευμένης συντήρησης επιλεγμένων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, κρίσιμων για την αδιάλειπτη και ασφαλή ηλεκτροδότηση επτά συνολικά μη διασυνδεδεμένων νησιών (Σαντορίνης, Λέσβου, Πάρου, Σάμου, Σύρου, Καλύμνου και Καρπάθου)».


Σύμφωνα επίσης με τη ΔΕΗ, της ανάθεσης προηγήθηκε επίπονη, αλλά επιτυχής οικονομική διαπραγμάτευση με τον κατασκευαστικό Οίκο, που είχε ως αποτέλεσμα την επίτευξη σημαντικότατων εκπτώσεων σε ποσοστά έως και 89% επί των τιμών τιμοκαταλόγου του Οίκου. Οι αναθέσεις, προστίθεται στην ανακοίνωση της επιχείρησης, ομόφωνα εγκρίθηκαν από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας, αφού τηρήθηκαν πιστά και με τη μέγιστη διαφάνεια όλες οι σχετικές προβλέψεις του Κανονισμού Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών της επιχείρησης.


Όπως υπογραμμίζει τέλος η ΔΕΗ η πολιτική που ακολουθήθηκε την τελευταία τριετία από την εταιρεία στο θέμα των συντηρήσεων των ηλεκτροπαραγωγών μονάδων στα μη διασυνδεδεμένα νησιά είχε ως αποτέλεσμα «τη μείωση των δαπανών συντήρησης μεσοσταθμικά κατά 45% περίπου, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ομαλή και ασφαλή ηλεκτροδότησή τους».