Δίας Ιχθ.: Σε προσωρινή προστασία από τους πιστωτές

Επιχειρήσεις - Επενδύσεις Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2014 13:06
Δίας Ιχθ.: Σε προσωρινή προστασία από τους πιστωτές

Σε καθεστώς προσωρινής προστασίας από τους πιστωτές μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της αίτησης υπαγωγής στο άρθρο 99, τέθηκε η Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες και οι θυγατρικές της.

Ειδικότερα, η εταιρεία γνωστοποιεί ότι κατά την μετ' αναβολή δικάσιμο της 29/1/2014 εκδικάσθηκε ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η αίτηση υπαγωγής της εταιρείας στη διαδικασία εξυγίανσης και αναμένεται η έκδοση της σχετικής απόφασης.

Κατά την ίδια δικάσιμο το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα της εταιρείας για τη λήψη προληπτικών μέτρων διατάσσοντας την απαγόρευση λήψης μέτρων ατομικής και συλλογικής εκτέλεσης κατά της εταιρείας και των θυγατρικών της μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της αίτησης υπαγωγής.