Μαζικές απολύσεις μέχρι τον Δεκέμβριο

Επιχειρήσεις - Επενδύσεις Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2012 20:58
Μαζικές απολύσεις μέχρι τον Δεκέμβριο

Μία στις δύο εταιρείες θα απολύσει υπαλλήλους μέχρι τον Δεκέμβριο, δύο στις πέντε θα μειώσουν τους μισθούς, ενώ μία στις τέσσερις έχουν ήδη κάνει περικοπές στους μισθούς άνω του 20%.

 

Την έρευνα που έχει ως στόχο την καταγραφή των τάσεων που επικρατούν στις διαδικασίες προσέλκυσης και επιλογής στελεχών, αλλά και την καταγραφή των προσδοκιών για τους επόμενους έξι μήνες στην Ελλάδα, πραγματοποίησε το Alba Graduate Business School at the American College of Greece.

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, μία στις δύο εταιρείες χρησιμοποιεί ευέλικτες μορφές εργασίας πολύ πριν από το 2012, ενώ η αδήλωτη εργασία, που πιστεύεται ότι ξεπερνάει ακόμα και το 10% σε κάποιους κλάδους, διχάζει τις εταιρείες για την ανταγωνιστικότητά τους στον κλάδο.

Ο Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας για το δεύτερο εξάμηνο του 2012 παραμένει χαμηλός και για το επόμενο εξάμηνο, σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποίησε το τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας και Καινοτομίας του Alba.

Ο Δείκτης συνεχίζει, για έβδομο εξάμηνο να είναι κάτω από την τιμή του 100, διαμορφούμενος στο 75,3, γεγονός που μεταφράζεται σε μείωση και στασιμότητα των δραστηριοτήτων προσέλκυσης και επιλογής νέων στελεχών.

Από τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη, το χρονικό διάστημα Ιούνιου-Αυγούστου 2012 προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

- Το 49,3% των επιχειρήσεων του δείγματος ενδέχεται να προβεί σε μείωση του εργατικού δυναμικού μέχρι το τέλος του χρόνου (41%, το προηγούμενο εξάμηνο). Μόνον το 9,2% των εταιρειών θα πραγματοποιήσει προσλήψεις. Το 41,5% δε θα προβεί σε καμία ενέργεια.

- Το 66,4% των εταιρειών δηλώνει ότι έχει επηρεαστεί πολύ ή δραματικά, από την παρούσα οικονομική κρίση. Μόνον το 0,7% των εταιρειών δηλώνει ότι έχει μείνει τελείως ανεπηρέαστο.

- Το 49% των εταιρειών έχει προβεί σε απολύσεις, ενώ το 35,7% έχει μειώσει μισθούς.

- Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει δραματικά περισσότερο τον κλάδο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τις μεταφορές, το εμπόριο και τον κλάδο της εκπαίδευσης.

- Το 49,7% των εταιρειών θεωρεί πιθανό ή πολύ πιθανό να μειώσει την εκπαίδευση των εργαζομένων τους, ενώ στο 46,9% των εταιρειών θα επηρεαστεί αρνητικά και η εκπαίδευση των διευθυντικών στελεχών. Επίσης, το 38,5% θα προβεί σε μειώσεις μισθών (το 16,8% το σκέφτεται επίσης).

- Το 64,7% των εταιρειών που έκαναν μείωση μισθών το έκαναν σε όλο το προσωπικό, ενώ το 31,4% μείωσε τους μισθούς μεμονωμένων ομάδων. Οι ομάδες εργαζομένων, στις οποίες έγιναν κυρίως περικοπές μισθών, ήταν τα υψηλόβαθμα στελέχη και η διευθυντική ομάδα.

- Το 25% των εταιρειών που έκαναν μειώσεις μισθών έκαναν περικοπές άνω του 20%, το 43,8% μείωσε μισθούς κατά 10-20% και το 31,3% των εταιρειών έκοψε τις μισθολογικές δαπάνες έως 10%.

- Σε αντίθεση με το γενικότερο οικονομικό κλίμα, μία στις δύο επιχειρήσεις εξακολουθεί να εμφανίζεται αισιόδοξη (48,3%), παρουσιάζοντας, όμως, σταδιακή μείωση της αισιοδοξίας, τα τελευταία τρία χρόνια.

- Άνοδος, περίπου 20% στις ενέργειες προσέλκυσης και επιλογής προσωπικού, αναμένεται μόνον στον κλάδο της βιομηχανίας και των φαρμακευτικών. Στους κλάδους της εκπαίδευσης, των ΜΜΕ/ εκδόσεων, των μεταφορών, στις τράπεζες και στις εταιρείες τηλεπικοινωνιών/ πληροφορικής οι προσδοκίες αύξησης ενεργειών προσέλκυσης νέου προσωπικού είναι μηδενικές. Εξίσου πολύ χαμηλό ποσοστό ενεργειών προσέλκυσης και επιλογής προσωπικού παρουσιάζει και ο κλάδος των κατασκευαστικών και το εμπόριο.

- Και σε αυτό το εξάμηνο συνεχίζεται η προτίμηση των επιχειρήσεων προς τα νεαρά στελέχη/ αποφοίτους (29,4%).

- Όσες εταιρείες προχωρήσουν σε προσλήψεις, θα στραφούν κυρίως στους τομείς των πωλήσεων, της εξυπηρέτησης πελατών, των οικονομικών/λογιστικής και της παραγωγής.

- Τα websites αναζήτησης εργασίας παραμένουν, για τις εταιρείες, η πιο δημοφιλής μέθοδος προσέλκυσης και αναζήτησης προσωπικού. Ακολουθούν, οι εταιρικές βάσεις βιογραφικών, η ενδοεταιρική αναζήτηση για εσωτερική κάλυψη θέσεων, τα εταιρικά websites και η μέθοδος αναζήτησης που σχετίζεται με το κοινωνικό περιβάλλον των εργαζομένων (από στόμα σε στόμα).
Η πιο επιτυχημένη μέθοδος, σε σχέση με το πλήθος των εταιρειών που την χρησιμοποίησαν, είναι οι head hunters, ενώ τα ψυχομετρικά τεστ και τα τεστ δεξιοτήτων παρουσιάζονται ως πιο επιτυχημένα εργαλεία επιλογής προσωπικού συγκριτικά με τις συνεντεύξεις.

- Το 49,7% των εταιρειών χρησιμοποιεί τις συνεντεύξεις ως το βασικό εργαλείο επιλογής προσωπικού, ενώ το 34,3% χρησιμοποιεί και άλλα εργαλεία όπως ψυχομετρικά τεστ και τεστ δεξιοτήτων (Η/Υ, ξένων γλωσσών κ.λπ.).

- Περίπου το 30% των εταιρειών απάντησε ότι στις αγγελίες που αφορούν θέσεις γραμματείας, λογιστηρίου, τεχνικούς Η/Υ και υπάλληλους γραφείου, ζητούν πιστοποιημένη γνώση Η/Υ. Η πλειοψηφία των εταιρειών κρίνει σημαντική την ύπαρξη πιστοποίησης γνώσης Η/Υ, αγγλικών ή άλλων επαγγελματικών δεξιοτήτων για την τελική επιλογή νέου προσωπικού.

- Το 58,6% των εταιρειών θεωρεί βασική προϋπόθεση για την επιλογή νέου προσωπικού την ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

- Τέλος, το 42% των εταιρειών πιστεύει ότι η αδήλωτη εργασία στον κλάδο τους υπερβαίνει το 10%.