Ικανοποίηση για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δημοσίου

Επιχειρήσεις - Επενδύσεις Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2012 21:16
Ικανοποίηση για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δημοσίου


Ικανοποιημένοι εμφανίζονται οι Έλληνες από τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που προσφέρουν οι δημόσιες υπηρεσίες στη χώρα μας, σύμφωνα με νέα μελέτη του Παρατηρητηρίου για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση της «Κοινωνίας της Πληροφορίας».

Περίπου ένας στους τρεις Έλληνες που έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο, δήλωσε ότι έχει χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του Δημοσίου που παρέχονται ηλεκτρονικά. Τα υψηλότερα ποσοστά χρήσης αυτών των υπηρεσιών σημειώνονται στις ηλικίες 35-54 ετών.

Η χαμηλότερη διείσδυση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών παρατηρείται στη Δυτική Ελλάδα με 7,1%, ενώ πρώτες έρχονται οι περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου με 61,7% και 61,3% αντίστοιχα.

Το 72% των χρηστών επισκέπτονται τις ιστοσελίδες των υπηρεσιών για λόγους πληροφόρησης, το 32% για να «κατεβάζει» ηλεκτρονικά διαθέσιμες αιτήσεις και λοιπά έντυπα, ενώ το 45% ολοκληρώνει συναλλαγές μέσω Διαδικτύου (π.χ. υποβολή της φορολογικής δήλωσης).

Συχνότερες είναι οι «επισκέψεις» των πολιτών στις ιστοσελίδες του Δήμου ή της Νομαρχίας τους (70%) και τον δικτυακό τόπο των ΚΕΠ (55%), αλλά όχι εξίσου και στην ηλεκτρονική «πύλη» του «ΕΡΜΗ» (13%).

Θετικά αξιολογούν οι χρήστες τα περισσότερα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών, ωστόσο αρκετοί εκφράζουν πως δε νιώθουν ασφάλεια με την παροχή των προσωπικών τους δεδομένων στο Διαδίκτυο. Επτά στους δέκα πολίτες δηλώνουν ικανοποιημένοι με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Δημοσίου και αναγνωρίζουν την εξοικονόμηση χρόνου και τη μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών που επιτυγχάνουν.

Τα κυριότερα προβλήματα που συναντούν κατά τη χρήση των υπηρεσιών, εντοπίζονται στη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας όπου φιλοξενείται η δημόσια υπηρεσία και ακολουθούν προβλήματα σχετικά με το περιεχόμενο, την ακρίβεια και το επίπεδο επικαιροποίησης των παρεχομένων πληροφοριών. Το 18% βρίσκει περίπλοκη τη χρήση των υπηρεσιών ή του Διαδικτύου, ενώ ένα ποσοστό 16% προτιμά την προσωπική επαφή με τον δημόσιο υπάλληλο.

Εξάλλου, από την έρευνα στις ελληνικές επιχειρήσεις, με περισσότερους από δέκα εργαζομένους, προέκυψε ότι τουλάχιστον εννέα στις δέκα επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για τις συναλλαγές τους με το Δημόσιο. Από τις πλήρως διαθέσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, αυτές της φορολογίας (υποβολή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων) και της ηλεκτρονικής υποβολής ΦΠΑ είναι οι πιο αναγνωρίσιμες απ’ όλες και συγκεντρώνουν τα υψηλότερα ποσοστά χρήσης.

Οι επιχειρήσεις δεν αξιολογούν αρνητικά τις υπηρεσίες, ωστόσο κρατούν επιφυλάξεις. Το 53% δήλωσε ότι έχει αντιμετωπίσει δυσκολίες κατά τη χρήση των υπηρεσιών και το συχνότερο πρόβλημα σχετίζεται με τη διαθεσιμότητα της εκάστοτε ιστοσελίδας και της εύρυθμης λειτουργίας της.

Ωστόσο, το 66% των επιχειρήσεων δήλωσαν «πολύ ικανοποιημένες» από τη χρήση των υπηρεσιών και άλλο ένα 9% «πάρα πολύ ικανοποιημένες», ενώ το 21,74% δήλωσε «μέτρια ικανοποιημένο».

Όλες σχεδόν οι επιχειρήσεις συμφώνησαν ότι ωφελούνται από τη χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, κυρίως χάρη στην εξοικονόμηση χρόνου να αποτελεί το κατεξοχήν και κυρίαρχο όφελος. Η ανησυχία για την ασφάλεια των στοιχείων προτάσσεται ως ο σημαντικότερος ανασταλτικός παράγοντας που συντελεί στη μη χρήση των υπηρεσιών (30,3%).