Εταιρείες με ισχυρά ταμειακά διαθέσιμα

Επιχειρήσεις - Επενδύσεις Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2012 15:08
Εταιρείες με ισχυρά ταμειακά διαθέσιμα

 Σε περίοδο κρίσης που οι περισσότερες εταιρείες αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας, υπάρχουν επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν το μέλλον με αισιοδοξία.

Και αυτό γιατί διαθέτουν ισχυρά ταμειακά διαθέσιμα και θετικές ταμειακές ροές. γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς οι θετικές ταμειακές ροές σημαίνουν περιορισμό του δανεισμού τους από τις τράπεζες, αλλά και μικρότερο κίνδυνο επισφαλειών.

Μία από τις εταιρείες που διαθέτει ισχυρό ταμείο είναι η Jumbo, η οποία έχει ρευστό 158 εκατ. ευρώ και μηδενικό τραπεζικό δανεισμό, γεγονός που της δίνει τη δυνατότητα -ακόμη και σ’ αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία- να ανοίγει έξι νέα καταστήματα, εκ των οποίων τέσσερα στην Ελλάδα και δύο στην Βουλγαρία.

Στα 157,4 εκατ. ευρώ ανέρχονται τα ταμειακά διαθέσιμα της Eurobank Properties, ενώ η εταιρεία στο σύνολο της χρήσης του 2011 εμφάνισε ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 24,6 εκατ. ευρώ.

Με προτεραιότητα την ενίσχυση των ταμειακών ροών της και στη συνέχεια την αύξηση της κερδοφορία της, η Πλαίσιο διαθέτει σήμερα στο ταμείο της 35,1 εκατ. ευρώ, ποσό υψηλότερο από τον τραπεζικό δανεισμό της, ο οποίος ανέρχεται στα 21,8 εκατ. ευρώ, γεγονός που της δίνει σημαντική ευελιξία, στην παρούσα δυσχερή οικονομική συγκυρία.

Στα 126 εκατ. ευρώ έφτασαν στο τέλος του 2011 οι ταμειακές ροές και τα διαθέσιμα της Motor Oil, τα οποία της επιτρέπουν να υλοποιήσει εντός του έτους τις επενδύσεις που σχεδιάζει, ύψους 35 εκατ. ευρώ.

Τέλος, ισχυρά ταμειακά διαθέσιμα ύψους 181 εκατ. ευρώ διαθέτει η καπνοβιομηχανία Καρέλιας, ενώ οι ταμειακές της ροές για το 2011 ανήλθαν στα 53,9 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία κατάφερε να αυξήσει τις πωλήσεις και την κερδοφορία της, παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία τόσο στην εγχώρια και διεθνή αγορά, από τα τέλη της προηγούμενης διετίας μέχρι και σήμερα.