Κομισιόν: Η Ελλάδα αντιμετωπίζει δυσκολίες στην εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ

Ενέργεια - Περιβάλλον Δευτέρα, 06 Φεβρουαρίου 2017 16:42
Κομισιόν: Η Ελλάδα αντιμετωπίζει δυσκολίες στην εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες στην εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ, αναφέρει σε έκθεσή της, που δημοσιοποιήθηκε σήμερα η Κομισιόν. Η επιτροπή ζητάει από τα κράτη-μέλη καλύτερη εφαρμογή της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, η Επιτροπή αναφέρει στην έκθεσή της, ότι αυτό αποδεικνύεται από τον μεγάλο αριθμό υποθέσεων επί παραβάσει του κοινοτικού δικαίου που εκκρεμούν κατά της Ελλάδας, πολύ συχνά σε προχωρημένο στάδιο.
 
«Η διαχείριση των αποβλήτων είναι ο τομέας όπου παρατηρούνται τα μεγαλύτερα προβλήματα, με τους παράνομους χώρους υγειονομικής ταφής, τα πολύ χαμηλά ποσοστά ανακύκλωσης και τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων να βρίσκονται στην κορυφή της λίστας», επισημαινει στην έκθεσή της η Κομισιόν, σημειώνοντας πως εξακολουθούν να παρατηρούνται προβλήματα στον τομέα της διαχείρισης των αστικών λυμάτων, καθώς και σε σχέση με την ποιότητα του αέρα, ιδίως στα αστικά κέντρα.
 
Στην έκθεση, η οποία αποτελεί τμήμα της ετήσιας επισκόπησης του τρόπου εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ, υπογραμμίζεται ότι η Ελλαδα διαθέτει πλούσιο φυσικό περιβάλλον, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει πολυάριθμες ευκαιρίες για βιώσιμη ανάπτυξη και μεγέθυνση.

Ωστόσο, όπως αναφέρεται, η προστασία του πρέπει να ενισχυθεί σημαντικά, ενώ «παρατηρείται συχνά ότι οι πολύπλοκες διοικητικές δομές και διαδικασίες μπορεί να προκαλέσουν σημαντικές καθυστερήσεις και σημεία συμφόρησης, αποτελώντας ενίοτε το βασικό εμπόδιο για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας».

Όπως σημειώνεται, η χρηματοδότηση συνιστά, επίσης, σημαντικό πρόβλημα, ειδικά στους τομείς όπου δεν διατίθεται χρηματοδότηση από την ΕΕ.
 
Οι τρεις βασικές προκλήσεις

Οι τρεις βασικές προκλήσεις όσον αφορά την εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας της ΕΕ στην Ελλάδα είναι, σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι εξής:
 
- Αντιμετώπιση των βασικών προβλημάτων στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων (κλείσιμο των παράνομων χώρων υγειονομικής ταφής, επεξεργασία των επικίνδυνων αποβλήτων) κατά απόλυτη προτεραιότητα.

 - Εφαρμογή ενός αποτελεσματικού εθνικού συστήματος για την ολοκληρωμένη διοίκηση και λειτουργία των προστατευόμενων περιοχών, καλύτερη ενημέρωση σχετικά με το δίκτυο Natura 2000 και δημιουργία κινήτρων για επενδύσεις που προωθούν τα οφέλη του, αναβάθμιση των ικανοτήτων των αρμόδιων αρχών, διασφάλιση αποτελεσματικών εκτιμήσεων περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε επίπεδο σχεδίων και έργων και, τέλος, βελτίωση της επιτόπιας επιβολής της νομοθεσίας.

- Ολοκλήρωση της εφαρμογής της οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, με προτεραιότητα στους οικισμούς κατά των οποίων έχουν κινηθεί διαδικασίες επί παραβάσει.

Καλύτερη εφαρμογή της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας ζητά η Επιτροπή από τα κράτη-μέλη της ΕΕ

Σημειώνεται ότι τη βελτίωση της εφαρμογής των κανόνων της ΕΕ σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων, τη φύση και τη βιοποικιλότητα, την ποιότητα του αέρα, την ποιότητα και τη διαχείριση των υδάτων, ζήτησε από τα κράτη-μέλη της ΕΕ η Ευρωπαϊκη Επιτροπή, η οποία ενέκρινε σήμερα την «επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας».
 
Η Επιτροπή τονίζει ότι η πλήρης εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ θα μπορούσε να οδηγήσει στην εξοικονόμηση 50 δισ. ευρώ ετησίως από την οικονομία της ΕΕ σε δαπάνες υγείας και σε άμεσο κόστος για το περιβάλλον. Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, τρεις στους τέσσερις πολίτες θεωρούν ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι απαραίτητη για την προστασία του περιβάλλοντος της χώρας τους, ενώ τέσσερις στους πέντε συμφωνούν ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα πρέπει να μπορούν να ελέγχουν αν οι νόμοι εφαρμόζονται σωστά.
 
Αναλυτικότερα, η επισκόπηση δείχνει ότι στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων, η αποτροπή της δημιουργίας αποβλήτων εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική πρόκληση για όλα τα κράτη-μέλη, ενώ έξι από αυτά δεν έχουν κατορθώσει να περιορίσουν την υγειονομική ταφή των βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων. Η πλήρης συμμόρφωση με την πολιτική της ΕΕ για τα απόβλητα μέχρι το 2020 θα μπορούσε να δημιουργήσει 400.000 επιπλέον θέσεις εργασίας, όπως αναφέρεται στην έκθεση.
 
Επίσης, σε σχέση με τον τομέα της φύσης και της βιοποικιλότητας, η εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ πρέπει να ενταθεί, σημειώνει η Κομισιόν, επισημαίνοντας ότι στην αντίθετη περίπτωση θα συνεχιστεί η απώλεια βιοποικιλότητας στην ΕΕ, κάτι που θα διακυβεύσει την ικανότητα των οικοσυστημάτων μας να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ανθρώπων στο μέλλον.
 
Στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπογραμμίζεται ότι σε 23 από τα 28 κράτη-μέλη -και συνολικά σε περισσότερες από 130 πόλεις σε όλη την Ευρώπη- εξακολουθεί να σημειώνεται υπέρβαση των προτύπων για την ποιότητα του αέρα.
 
Στον τομέα της ποιότητας και της διαχείρισης των υδάτων, τα περισσότερα κράτη μέλη δυσκολεύονται, όπως αναφέρεται, να επιτύχουν πλήρη συμμόρφωση ως προς τη συλλογή και την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, ενώ έχουν κινηθεί νομικές διαδικασίες από την ΕΕ εναντίον 13 κρατών-μελών. Οι συγκεντρώσεις νιτρικών αλάτων και τα επίπεδα ευτροφισμού εξακολουθούν να αποτελούν σοβαρό πρόβλημα σε σχεδόν όλα τα κράτη μέλη, καταλήγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.