Υπό εκκαθάριση η Revoil Βιοκαύσιμα

Ενέργεια - Περιβάλλον Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2017 18:02
Υπό εκκαθάριση η Revoil Βιοκαύσιμα

Τη λύση της θυγατρικής της εταιρείας Revoil Βιοκαύσιμα υπό εκκαθάριση από 30 Σεπτεμβρίου αποφάσισε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Revoil.

Η REVOIL Α.Ε.Ε.Π. γνωστοποιεί ότι, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 100% θυγατρικής REVOIL ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε. που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου αποφάσισε τη λύση της εταιρείας και τη θέση αυτής υπό εκκαθάριση αρχής γενομένης από την 30/9/2017.

 Η μητρική REVOIL στα πλαίσια επικέντρωσης του στρατηγικού της σχεδιασμού στη βασική της δραστηριότητα προχωράει, μετά την πώληση της ΑΡΙΣΤΟΝ, στη λύση της REVOIL ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ η οποία τις δύο τελευταίες χρήσεις είχε ζημιογόνο δραστηριότητα.