Κομισιόν/Κομισιόν: Μέτρα εναντίον κρατών-μελών που δεν υλοποιούν τη Συμφωνία των Παρισίων

Ενέργεια - Περιβάλλον Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017 10:04
Κομισιόν/Κομισιόν: Μέτρα εναντίον κρατών-μελών που δεν υλοποιούν τη Συμφωνία των Παρισίων

Λήψη μέτρων εναντίον κρατών-μελών που δεν υλοποιούν τη Συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή θα λάβει η Κομισιόν, σύμφωνα με όσα είπε ο αρμόδιος Επίτροπος Ενέργειας, Μιγκέλ Αρίας Κανιέτε, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του Δημήρη Παπαδημούλη.

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στα συμπεράσματά του της 22ας Ιουνίου 2017, επιβεβαίωσε με έμφαση τη δέσμευση της ΕΕ και των κρατών-μελών της να εφαρμόσουν ταχέως και πλήρως τη συμφωνία των Παρισίων. Η ΕΕ εφαρμόζει τη συμφωνία των Παρισίων μέσω νομοθετικών και άλλων μέτρων» υπογραμμίζει ο κ. Κανιέτε και συνεχίζει: «Οι κύριες νομοθετικές πράξεις βρίσκονται στη διαδικασία συναπόφασης και περιλαμβάνουν προτάσεις για τη μεταρρύθμιση του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ, τον επιμερισμό των προσπαθειών, τη χρήση γης, την αλλαγή χρήσης γης και τη δασοκομία, τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης, την ενεργειακή απόδοση, την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τον σχεδιασμό της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας».

Προσθέτει, επίσης, ότι «η Επιτροπή παρακολουθεί τη συμμόρφωση της ΕΕ και των κρατών-μελών, βάσει των διατάξεων της Συνθήκης και της ισχύουσας νομοθεσίας, όπως ο κανονισμός για τον μηχανισμό παρακολούθησης του κλίματος και η απόφαση επιμερισμού των προσπαθειών. Η Επιτροπή δημοσιεύει επίσης ετήσιες εκθέσεις προόδου για την κλιματική αλλαγή. Η πρόταση για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης, καθώς και μερικές από τις τομεακές προτάσεις θα εξακολουθήσουν αυτή την πρακτική και περιλαμβάνουν μέτρα που θα λάβει η Επιτροπή, στην περίπτωση που τα κράτη-μέλη ή η ΕΕ δεν συμμορφωθούν ή δεν είναι σε καλό δρόμο για να ανταποκριθούν στις διεθνείς ή ευρωπαϊκές υποχρεώσεις τους».

Στην ερώτησή του, ο κ. Παπαδημούλης είχε επισημάνει ότι η Συμφωνία των Παρισίων δέχεται πλήγματα από την απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποχωρήσουν οι ΗΠΑ και ζητούσε να μάθει την εκτίμηση της Κομισιόν για τα νέα δεδομένα που δημιουργούνται στην Ευρώπη και με ποια μέτρα θα πιέσει τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν τη Συμφωνία.

 Ακολουθούν πλήρεις η ερώτηση και η απάντηση:

Ερώτηση Παπαδημούλη προς Κομισιόν, με αίτημα γραπτής απάντησης

Θέμα: Δεσμεύσεις της Επιτροπής αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος και την εφαρμογή της Συμφωνίας των Παρισίων.

Η Συμφωνία των Παρισίων, η οποία υπογράφηκε από την ΕΕ στις 22 Απριλίου 2015, αποτελεί τη σημαντικότερη διεθνή συμφωνία για την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Στη συμφωνία υπάρχει ρύθμιση που αφορά προσεγγίσεις πολιτικής και θετικά κίνητρα για δραστηριότητες που σχετίζονται με τη μείωση των εκπομπών από την αποψίλωση και την υποβάθμιση των δασών, και τον ρόλο της διατήρησης, της αειφόρου διαχείρισης των δασών και της ενίσχυσης των αποθεμάτων άνθρακα στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Με δεδομένο ότι η υλοποίηση της συμφωνίας δέχεται πλήγματα από την αποχώρηση των ΗΠΑ, της δεύτερης χώρας στον κόσμο με το μεγαλύτερο μερίδιο στη ρύπανση του πλανήτη, ο ρόλος της ΕΕ και των κρατών-μελών της είναι πιο κρίσιμος υπό τις νέες συνθήκες. Ερωτάται η Επιτροπή:

1) Υπάρχει εκτίμηση της Επιτροπής για τα νέα δεδομένα που δημιουργεί για την Ευρώπη η μη εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού από τις ΗΠΑ;

2) Τι μέτρα σχεδιάζει η Επιτροπή, ώστε να ασκήσει πίεση στα κράτη-μέλη της ΕΕ να υλοποιήσουν τη συμφωνία και με ποιον τρόπο σκοπεύει να παρακολουθήσει την εξέλιξη της υλοποίησης των στόχων που έχουν τεθεί;

Απάντηση του κυρίου Arias Cañete εξ ονόματος της Επιτροπής (6.9.2017)

Δεδομένου ότι η ΕΕ είναι βασικός παράγοντας της παγκόσμιας διπλωματίας για το κλίμα, η Επιτροπή παρακολουθεί πολύ προσεκτικά τις σχετικές εξελίξεις και τον αντίκτυπό τους στην Ευρώπη. Ο Πρόεδρος Juncker, κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Κοινοβουλίου στις 14 Ιουνίου 2017, παρουσίασε τα βασικά στοιχεία της αξιολόγησης της Επιτροπής σχετικά με την ανακοίνωση του Προέδρου Trump.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στα συμπεράσματά του της 22ας Ιουνίου 2017, επιβεβαίωσε με έμφαση τη δέσμευση της ΕΕ και των κρατών-μελών της να εφαρμόσουν ταχέως και πλήρως τη συμφωνία των Παρισίων. Η ΕΕ εφαρμόζει τη συμφωνία των Παρισίων μέσω νομοθετικών και άλλων μέτρων. Οι κύριες νομοθετικές πράξεις βρίσκονται στη διαδικασία συναπόφασης και περιλαμβάνουν προτάσεις για τη μεταρρύθμιση του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ, τον επιμερισμό των προσπαθειών, τη χρήση γης, την αλλαγή χρήσης γης και τη δασοκομία, τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης, την ενεργειακή απόδοση, την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τον σχεδιασμό της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Η Επιτροπή παρακολουθεί τη συμμόρφωση της ΕΕ και των κρατών-μελών, βάσει των διατάξεων της Συνθήκης και της ισχύουσας νομοθεσίας, όπως ο κανονισμός για τον μηχανισμό παρακολούθησης του κλίματος και η απόφαση επιμερισμού των προσπαθειών. Η Επιτροπή δημοσιεύει επίσης ετήσιες εκθέσεις προόδου για την κλιματική αλλαγή.

Η πρόταση για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης, καθώς και μερικές από τις τομεακές προτάσεις θα εξακολουθήσουν αυτή την πρακτική και περιλαμβάνουν μέτρα που θα λάβει η Επιτροπή, στην περίπτωση που τα κράτη-μέλη ή η ΕΕ δεν συμμορφωθούν ή δεν είναι σε καλό δρόμο για να ανταποκριθούν στις διεθνείς ή ευρωπαϊκές υποχρεώσεις τους.