Ικανοποιημένο το Οικ. Επιμελητήριο με την ρύθμιση για δωρεάν υπηρεσίες σε υπερχρεωμένους δανειολήπτες

Επιχειρήσεις - Επενδύσεις Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2017 19:50
Ικανοποιημένο το Οικ. Επιμελητήριο με την ρύθμιση για δωρεάν υπηρεσίες σε υπερχρεωμένους δανειολήπτες

Την ικανοποίησή του δήλωσε το Οικονομικό Επιμελητήριο διότι στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας με τίτλο «'Ασκηση υπαιθρίων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», που κατατέθηκε στη Βουλή, προβλέπεται η παροχή εξειδικευμένων οικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος από λογιστές Α' και Β' τάξης, στο πλαίσιο των εξωδικαστικών διαδικασιών επίλυσης διαφορών.

Με αυτό τον τρόπο, όπως σημειώνει το επιμελητήριο, εξυπηρετούνται χωρίς κόστος νοικοκυριά, που επείγονται να υπαχθούν στο μηχανισμό, και δίνεται η δυνατότητα στον λογιστή να βοηθήσει, με τη σχετική δαπάνη για την αποζημίωσή του, να καλύπτεται από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, "Με μεγάλη μας χαρά είδαμε ότι ικανοποιείται ένα αίτημά μας, το οποίο αφορά αφενός στην εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου και αφετέρου στη δημιουργία νέων δουλειών στους συναδέλφους. Η αρωγή των συγκεκριμένων ευπαθών κοινωνικών ομάδων από λογιστές - μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της υπευθυνότητας, με την οποία αντιμετωπίζουμε το ζήτημα. Συνεχίζουμε, πάντα με γνώμονα την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μελών μας, και - κατ΄ επέκταση - του κοινωνικού συνόλου".