Σφακιανάκης: Κέρδη προ φόρων έναντι ζημιών στο εννεάμηνο

Επιχειρήσεις - Επενδύσεις Παρασκευή, 03 Νοεμβρίου 2017 12:33
Σφακιανάκης: Κέρδη προ φόρων έναντι ζημιών στο εννεάμηνο

Βελτιωμένα μεγέθη κατέγραψε ο όμιλος Σφακιανάκη στο εννεάμηνο. Σημείωσε προ φόρων κέρδη 1,1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών, αύξηση λειτουργικών κερδών EBITDA 7,8% στα 24,8 εκατ. ευρώ και τζίρου κατά 6,7% στα 219 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα η εικόνα ανά κλάδο είναι η παρακάτω:

Εμπόριο αυτοκινήτων. Η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων το εννεάμηνο του 2017 με 69.858 ταξινομήσεις παρουσίασε άνοδο 10,5% σε σχέση με το 2016. Η SUZUKI πραγματοποίησε 4.533 ταξινομήσεις αυτοκινήτων πετυχαίνοντας μερίδιο αγοράς 6,5% το οποίο την κατατάσσει 7η μεταξύ των εισαγωγέων αυτοκινήτων. Η Λιανική βελτίωσε το μερίδιο αγοράς σε 12,4% (από 12,0% το 2016) με πωλήσεις 8.658 επιβατικών αυτοκινήτων. Επιπλέον, διατέθηκαν 565 ελαφρά φορτηγά και 1.242 μεταχειρισμένα. Οι συνολικές πωλήσεις της Σφακιανάκης (χονδρική και λιανική) αντιπροσωπεύουν το 15,6% της ελληνικής αγοράς καινούριων αυτοκινήτων (από 14,8% το 2016).

Μίσθωση οχημάτων. Τα έσοδα του κλάδου Long Term Rental (LTR) αυξάνονται κατά 17,6% και ο στόλος υπό διαχείριση αποτελείται από 7.880 οχήματα (+16,8%) με ποσοστό εκμετάλλευσης 97%. Ο κλάδος Rent-A-Car (RAC) αξιοποιώντας τη δυναμική του τουρισμού αλλά και τα ισχυρά brands Enterprise/National/Alamo έχει αυξημένα μισθώματα κατά 19,0% με τα προς ενοικίαση οχήματα να φτάνουν τα 4.195 (+18,8%).

 Βαρέα οχήματα, μηχανήματα και βιομηχανικά είδη. Ο κλάδος το εννεάμηνο του 2017 σημειώνει αύξηση πωλήσεων κατά 12,0% και κερδοφόρο αποτέλεσμα.

Οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε €219,0 εκατ. σημειώνοντας αύξηση κατά 6,7% σε σχέση με τις πωλήσεις του 2016 ενώ οι πωλήσεις της Εταιρείας βελτιώθηκαν κατά 20,2% φτάνοντας τα € 204,0 εκατ.

Ο Όμιλος διευρύνει τη λειτουργική κερδοφορία του με το αποτέλεσμα EBITDA να διαμορφώνεται σε €24,8 εκατ. εμφανίζοντας αύξηση 7,8% έναντι των €23,0 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Το λειτουργικό αποτέλεσμα για την Εταιρεία ανήλθε σε €23,4 εκατ. έναντι €1,4 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τόσο ο Όμιλος όσο και η Εταιρεία παρουσιάζουν κέρδη ποσού €1,1 εκατ. και € 0,9 εκατ. αντίστοιχα έναντι ζημιών €3,7 εκατ. και €12,3 την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

 Σημειώνεται ότι τα οικονομικά στοιχεία της μητρικής δεν είναι ευθέως συγκρίσιμα με το 2016 καθώς μεσολάβησε η απορρόφηση της θυγατρικής Executive Lease.

 

Ποσά σε εκατ. ευρώ 2017 2016 2017 2016
Πωλήσεις 219 205,2 204 169,8
Μικτό Κέρδος 62,4 53,7 58,5 17,1
EBITDA 24,8 23 23,4 1,4
EBIT 9,9 9,9 9 -1,3
Κέρδη /(Ζημίες) προ φόρων 1,1 -3,7 0,9 -12,3