Ιασώ: Στην Hellenic Healthcare το Ιασώ General, έναντι 48 εκατ.

Επιχειρήσεις - Επενδύσεις Δευτέρα, 06 Νοεμβρίου 2017 11:58
Ιασώ: Στην Hellenic Healthcare το Ιασώ General, έναντι 48 εκατ.

Στην πώληση του 97,2% που κατείχε στη θυγατρική της Ιασώ General προχώρησε η εταιρεία Ιασώ. Οι μετοχές της Ιασώ General μεταβιβάστηκαν στην Hellenic Healthcare Sarl έναντι 48 εκατ. ευρώ.

Στη σύναψη σύμβασης για την πώληση του ποσοστού (97,2%) των μετοχών που κατέχει στη θυγατρική της εταιρεία ΙΑΣΩ General προχώρησε στις 5 Νοεμβρίου 2017 η εταιρεία ΙΑΣΩ ΑΕ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το ποσοστό των μετοχών πωλήθηκε στην εταιρεία Hellenic Healthcare Sarl, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με έδρα στο Λουξεμβούργο.

Η αποτίμηση της επιχείρησης (enterprise value) ανέρχεται σε 48 εκατ. ευρώ, ενώ μετά την αφαίρεση του τραπεζικού δανεισμού και συναφών υποχρεώσεων η αποτίμηση των μετοχών ανέρχεται σε 20 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων στην εταιρεία ΙΑΣΩ αντιστοιχεί το ποσό των 19.446.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι η μεταβίβαση τελεί υπό την αίρεση πλήρωσης συνήθων όρων και προϋποθέσεων σύμφωνα με τη σύμβαση.