Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αύξηση των εσόδων 13,4% και των κερδών EBITDA 10,5% για το εννεάμηνο ανακοίνωσε η INTRALOT

Επιχειρήσεις - Επενδύσεις Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2017 10:49
Αύξηση των εσόδων 13,4% και των κερδών EBITDA 10,5% για το εννεάμηνο ανακοίνωσε η INTRALOT

Βελτιωμένα μεγέθη εμφανίζει η Intralot τόσο σε επίπεδο γ' τριμήνου όσο και σε επίπεδο εννεαμήνου, με περιορισμό των ζημιών και αύξηση του κύκλου εργασιών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας: Τα έσοδα του Ομίλου και τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά +17,5% και +17,3% αντίστοιχα σε σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία, σε σχέση με το εννεάμηνο του 2016. Κατά το εννεάμηνο του 2017 τα έσοδα του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 13,4%, σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2016. Κατά το εννεάμηνο αυτό, τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 10,5% σε ετήσια βάση. Το περιθώριο EBITDA μειώθηκε κατά 0,4pps (στο 12,6%). Το περιθώριο EBT διαμορφώθηκε στο 3,5% (+1,5pps συγκριτικά με το εννεάμηνο του 2016). To ΝΙΑΤΜΙ (Καθαρά Κέρδη μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες βελτιώθηκε κατά 39,6% σε σχέση με πέρυσι (€-20,1 εκατ. το εννεάμηνο του 2017 από €-33,3 εκατ. το εννεάμηνο του 2016). Οι Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες κινήθηκαν σε παρόμοια επίπεδα με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, στα €120,5 εκατ. (€+10,1 εκατ. οργανική ανάπτυξη). Ο Καθαρός Δανεισμός διαμορφώθηκε στα €497,0 εκατ., σημειώνοντας αύξηση €2,1 εκατ. σε σχέση με τον Καθαρό Δανεισμό κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016.

Τον Σεπτέμβριο του 2017, η INTRALOT προχώρησε στην επιτυχή τιμολόγηση (pricing) της προσφοράς ομολογιών 7ετούς διάρκειας (Senior Notes) ύψους €500 εκατ., με απόδοση 5,25%, λήξεως το 2024, ολοκληρώνοντας μια διαδικασία των τελευταίων τριών ετών, μέσω της οποίας επιτεύχθηκε μείωση του κόστους δανεισμού της INTRALOT, με ταυτόχρονη επέκταση της μέσης χρονικής διάρκειας του δανεισμού από 3,5 σε 6 έτη.

Τον Οκτώβριο του 2017, η INTRALOT αποχώρησε από τις δραστηριότητές της στην Τζαμάικα. Το ποσό της συναλλαγής ανήλθε σε $40 εκατ., που αντιστοιχεί σχεδόν σε 12 φορές τα ετήσια κέρδη μετά από φόρους που αναλογούν στους μετόχους της INTRALOT.

Τον Οκτώβριο του 2017, η INTRALOT συμφώνησε για την εξαγορά της Bit8, μιας εταιρείας συστημάτων τυχερών παιχνιδιών με έδρα τη Μάλτα, στην οποία η INTRALOT επένδυσε για πρώτη φορά το 2015.

Intralot

 

Ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου INTRALOT, Αντώνιος Κεραστάρης, δήλωσε: «Τα αποτελέσματα για το εννιάμηνο του 2017 δείχνουν σταθερή πρόοδο και στους τρεις στρατηγικούς στόχους που έθεσε η εταιρεία. Συγκεκριμένα παρατηρούμε πρόοδο στη λειτουργική απόδοση της εταιρείας, στην εκτέλεση συμφωνιών Μ&Α με σκοπό τη βελτίωση της κερδοφορίας του Ομίλου καθώς και την προώθηση νέων επενδύσεων τόσο σε προϊόντα όσο και έργα, και αναχρηματοδότησης - αναδιάρθρωσης των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου με σκοπό τη διασφάλιση των θετικών προοπτικών της εταιρείας.

Η δυναμική του Ομίλου INTRALOT αναγνωρίστηκε από τις αγορές κατά τον Σεπτέμβριο του 2017 ύστερα από τη σημαντική επιτυχία της έκδοσης Ομολογιών επταετούς διάρκειας και ύψους €500 εκατ., με τη ζήτηση τους να αποτυπώνεται στο σύνολο των προσφορών οι οποίες κάλυψαν την έκδοση κατά 3 φορές. Τα έσοδα από την προσφορά των Ομολογιών επέτρεψαν στην INTRALOT να αποπληρώσει το υφιστάμενο Κοινοπρακτικό Δάνειο στις Ελληνικές τράπεζες. Το γεγονός ότι το μίγμα των επενδυτών συμπεριλαμβάνει την πλειοψηφία των μεγαλύτερων διεθνών επενδυτικών οίκων δημιουργεί πρόσθετη εμπιστοσύνη και αξιοπιστία για τις προοπτικές της INTRALOT».