Ζημίες 22 εκατ., αλλά με αυξημένο EBITDA η Lamda Development στο εννεάμηνο

Επιχειρήσεις - Επενδύσεις Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017 20:58
Ζημίες 22 εκατ., αλλά με αυξημένο EBITDA η Lamda Development στο εννεάμηνο

Ζημιές 22 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 100.000 ευρώ πέρυσι κατέγραψε η Lamda Development στο εννεάμηνο, όμως τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) αυξήθηκαν 11,6% στα 35,7 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα η λειτουργική κερδοφορία των τριών εμπορικών κέντρων, (EBITDA), κινήθηκε ανοδικά παρουσιάζοντας αύξηση 11,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο το 2016 και ανήλθε σε €35,7 εκατ. κυρίως λόγω της εξαγοράς του υπόλοιπου ποσοστού 50% του εμπορικού κέντρου The Mall Athens. Χωρίς την πραγματοποιηθείσα εξαγορά, η αύξηση θα ήταν 2,2%.

Tα συνολικά ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) του ομίλου προ αποτιμήσεων ανήλθαν σε €30,1 εκατ. καταγράφοντας αύξηση 12,7% σε σχέση με το εννέαμηνο του 2016.

Παρουσίαση βασικών εμπορικών δεικτών

Η μέση πληρότητα των εμπορικών μας κέντρων αγγίζει το 99% με έντονο να παραμένει το ενδιαφέρον από νέους εμπόρους. Ο συνδυασμός του δύσκολου οικονομικού περιβάλλοντος αλλά και της αποχώρησης εμπόρου λιανικής με σημαντική έκθεση καταστημάτων στα εμπορικά μας κέντρα επηρέασαν παροδικά όπως αποτυπώνεται σε κάποιους εμπορικούς δείκτες. Ο συνολικός κύκλος εργασιών των καταστημάτων παρουσίασε μείωση 2,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο το 2016 ενώ η συνολική επισκεψιμότητα των εμπορικών κέντρων κατά την ίδια χρονική περίοδο κατέγραψε μικρή μείωση της τάξεως του 0,8%.

Σημειωτέον όμως ότι, το γ' τρίμηνο 2017 καταγράφηκε αναστροφή της τάσης αυτής σημειώνοντας αύξηση 0,5% και 2,6% των πωλήσεων και επισκεψιμότητας αντίστοιχα.

Η εταιρεία αναφέρει, οι επισκέπτες μας σταθερά επιβεβαιώνουν την προτίμηση τους στη διαφοροποίηση που προσφέρουμε σε επίπεδο λιανικής κατανάλωσης και ψυχαγωγίας σε σύγκριση με την υπόλοιπη αγορά λιανικής. Οι συνεργάτες μας, έμποροι λιανικής, ωφελούνται από την υψηλή επισκεψιμότητα και σε συνδυασμό με την συνεχή υποστήριξη μας σε προωθητικές ενέργειες διαφήμισης και επικοινωνίας επιδεικνύουν την εμπιστοσύνη τους προς το έργο μας.

Σημαντικά γεγονότα

Κατά το α' τρίμηνο 2017, ιδρύθηκε η εταιρεία LAMDA MALLS Α.Ε. με εισφορά των θυγατρικών εταιριών στις οποίες ανήκουν τα εμπορικά κέντρα "Golden Hall” και "Mediterranean Cosmos”.

Η LAMDA Development στο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής της για ισχυροποίηση της θέσης της στον χώρο του retail real estate, υπέγραψε στις 03/04/2017 στρατηγική συμφωνία με τη Värde Partners για την είσοδο της Värde στο μετοχικό κεφάλαιο της νεοϊδρυθείσας θυγατρικής εταιρείας καθώς και για νέες εξαγορές/επενδύσεις από τη LAMDA MALLS A.E. στο κλάδο του retail real estate. Την 01/06/2017 η Värde κατέβαλε το ποσό των €61,3 εκ. για την απόκτηση ποσοστού 31,7% της LAMDA MALLS Α.Ε.

Η εταιρεία προχώρησε στην αγορά του 50% της εταιρείας LAMDA OLYMPIA VILLAGE (LOV) (ιδιοκτήτριας του "The Mall Athens”) από την IRERE PROPERTY INVESTMENTS LUXEMBOURG. Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε την 17/07/2017 με τη καταβολή του ποσού των €85 εκ. καθιστώντας τη LAMDA Development μέτοχο κατά 100% του εμπορικού κέντρου The Mall Athens. Από το γ' τρίμηνο 2017 η εταιρεία LAMDA OLYMPIA VILLAGE (LOV) ενοποιείται πλήρως συνεισφέροντας σημαντικά στη λειτουργική κερδοφορία και καθαρή αξία του ενεργητικού (NAV) της εταιρείας.

Σήμερα ανακοινώσαμε την ολοκλήρωση της πώλησης του ακινήτου στη Σερβία (Kalemegdan) αντί τιμήματος €25 εκατ. Η πώληση αυτή, όπως και προηγούμενες πωλήσεις οικοπέδων στα Βαλκάνια, αποτελεί υλοποίηση της υφιστάμενης στρατηγικής της εταιρείας σύμφωνα με την οποία η LAMDA Development επικεντρώνει τις δραστηριότητες της στην Ελληνική αγορά, με έμφαση στη περαιτέρω ανάπτυξη της στο τομέα των εμπορικών κέντρων και γενικά ακινήτων οργανωμένου λιανικού εμπορίου, όπως και στο πολύ σημαντικό έργο της ανάπλασης του Ελληνικού.

Το συνολικό ενοποιημένο EBITDA προ αποτιμήσεων ανήλθε σε €30,1 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 12,7%. Σε ενοποιημένο επίπεδο σχηματίστηκαν ζημιές €22 εκατ. έναντι κερδών €0,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016, που οφείλονται κυρίως σε διαφορές αποτίμησης οικοπέδων καθώς και στη λογιστική απεικόνιση της απόκτησης του 50% της εταιρείας LAMDA OLYMPIA VILLAGE (LOV).

Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού προ φόρων (Net Asset Value, NAV) ανήλθε σε €413,7εκατ. (€5,35ανά μετοχή) από €403,7εκατ. την 31/12/2016.

Η μετοχή της LAMDA Development, υπερβαίνοντας κατά πολύ την ανοδική πορεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τις αρχές του έτους, παρουσιάζει άνοδο κατά 20% σε σχέση με το κλείσιμο του προηγούμενου έτους, με τιμή μετοχής €5,76 στις 28/11/2017.

Ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς την αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου ("Net Loan to Value”) ανήλθε σε 44,5%, Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι, με ημερομηνία αναφοράς 30/09/2017, η Εταιρεία είχε στη κατοχή της 2.366.007 ίδιες μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 2,97% επί του συνόλου, με μεσοσταθμικό κόστος κτήσεως €3,87 ανά μετοχή.

Mε αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Οδυσσέας Αθανασίου δήλωσε σχετικά:

«Η καινοτομία, η εξωστρέφεια και οι διεθνείς συνεργασίες παραμένουν οι βασικές μας αρχές για να πετύχουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον. Σε αυτή την κατεύθυνση είμαστε έτοιμοι, να ξεκινήσουμε το εμβληματικό έργο του Ελληνικού, το οποίο θα συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στην ανάπτυξη της χώρας, καθιστώντας την επενδυτικό, τουριστικό και πολιτισμικό προορισμό, δημιουργώντας δεκάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας άμεσα καθώς και το μεγαλύτερο παράκτιο μέτωπο στον κόσμο».

 

Το sportandbusiness.gr αναβαθμίζεται και γίνεται…BigBusiness.gr. Μία ιστοσελίδα που βλέπει με ξεχωριστή ματιά όλες τις οικονομικές ειδήσεις της εγχώριας και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ συνεχίζει την παράδοση του «S&B» ως η κορυφαία πηγή ενημέρωσης για την παγκόσμια αθλητική βιομηχανία.