Το 49,55% της SPEEDEX AE απέκτησε η ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

Επιχειρήσεις - Επενδύσεις Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017 12:18
Το 49,55% της SPEEDEX AE απέκτησε η ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

Το 49,55% της SPEEDEX AE Ταχυμετυαφορών απέκτησε η Σφακιανάκης. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, το τίμημα της συναλλαγής χρηματοδοτήθηκε από τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας και κατεβλήθη μετρητοίς στον πωλητή, χωρίς ουσιαστική μεταβολή στη ρευστότητα της εταιρείας.

Η επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ για το 2017 από την κατά 100% ενσωμάτωση της SPEEDEX θα είναι αμελητέα.

Η SPEEDEX βρίσκεται στην τελική φάση διαπραγμάτευσης με τις πιστώτριες τράπεζες για την αναδιάρθρωση του δανεισμού της. Η συμφωνία αναμένεται να υλοποιηθεί στις αρχές του 2018 και προβλέπει την έκδοση νέου κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου πενταετούς διάρκειας το οποίο θα αντικαταστήσει υφιστάμενες βραχυπρόθεσμες πιστώσεις.

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές της SPEEDEX μεσοπρόθεσμα θα κατευθύνονται για αποπληρωμή τοκοχρεωλυσίων, οπότε δεν εκτιμάται ότι θα επηρεαστεί σημαντικά η ρευστότητα της μητρικής.

Η ανάληψη του management της SPEEDEX από τον Όμιλο ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ και η ενσωμάτωσή της στο επιχειρηματικό του πλάνο εκτιμάται ότι θα προσδώσει υπεραξία η οποία θα βελτιώσει εν καιρώ την οικονομική θέση του Ομίλου.

 

Το sportandbusiness.gr αναβαθμίζεται και γίνεται…BigBusiness.gr. Μία ιστοσελίδα που βλέπει με ξεχωριστή ματιά όλες τις οικονομικές ειδήσεις της εγχώριας και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ συνεχίζει την παράδοση του «S&B» ως η κορυφαία πηγή ενημέρωσης για την παγκόσμια αθλητική βιομηχανία.