Στροφή στην καινοτομία με αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών

Επιχειρήσεις - Επενδύσεις Κυριακή, 24 Δεκεμβρίου 2017 12:25
Στροφή στην καινοτομία με αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών

Οι επιχειρήσεις μπορούν να στραφούν σε ένα νέο μοντέλο παραγωγής με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής και ''να αξιοποιήσουν τα οφέλη της παγκόσμιας αγοράς των 500 δισ. ευρώ'' και στο πλαίσιο αυτό, το γρήγορο διαδίκτυο αποτελεί προτεραιότητα της ψηφιακής πολιτικής της κυβέρνησης για το 2017.

«Το γρήγορο διαδίκτυο ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές, ώστε οι επιχειρήσεις να ενισχύσουν την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητας τους», αποτελεί βασική προτεραιότητα της εθνικής ψηφιακής πολιτικής 2016-2021, επισημαίνει σχετικά στην εφημερίδα «Αυγή» ο γενικός γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Στέλιος Ράλλης.

 Ο κ. Ράλλης τονίζει ότι οι επιχειρήσεις, πλέον, με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής, έχουν τη δυνατότητα μέσα από ένα νέο μοντέλο παραγωγής «να αξιοποιήσουν τα οφέλη της παγκόσμιας αγοράς των 500 δισ. ευρώ». Αναφέρει δε, ότι στην Ελλάδα «το 2016 οι ψηφιακές τεχνολογίες συνεισέφεραν στο ελληνικό ΑΕΠ πάνω από 16,3%, δηλαδή 29 δισ. ευρώ».

Στο πλαίσιο αυτό, προσθέτει, η ΓΓΨΠ συνεργάζεται με τα συναρμόδια υπουργεία «ώστε ο εκσυγχρονισμός των δράσεων, να συμβάλλει στην ανάπτυξη της οικονομίας και στη στροφή του παραγωγικού μοντέλου προς την καινοτομία».

Στον άξονα αυτό και σε συνεργασία, με Οργανισμούς και Ανεξάρτητες Αρχές έχουν ήδη εγκριθεί έργα ύψους 75 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2018 ο προϋπολογισμός τους θα υπερβεί τα 500 εκατ. ευρώ.

Αναφέρει ότι η Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική εξειδικεύει τους τομείς παρέμβασης, με ορίζοντα το 2021, για την ένταξη της χώρας στον ευρωπαϊκό ψηφιακό χάρτη με βασική υποδομή «το γρήγορο διαδίκτυο παντού, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος του ψηφιακού χάσματος».