Στην τελική ευθεία το πρόγραμμα «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον ΙΙ» - Τα βήματα της αίτησης

Ενέργεια - Περιβάλλον Δευτέρα, 25 Δεκεμβρίου 2017 13:07
Στην τελική ευθεία το πρόγραμμα «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον ΙΙ» - Τα βήματα της αίτησης

Μετά από αρκετές χρονικές μεταθέσεις φαίνεται πλέον πως μετρά ανάποδα ο χρόνος για την προκήρυξη του πολυαναμενόμενου προγράμματος «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον ΙΙ».

Ήδη έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη του οδηγού εφαρμογής του προγράμματος, στον οποίο περιγράφονται αναλυτικά όλες οι σχετικές πληροφορίες, όπως οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης και τα παρεχόμενα κίνητρα για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών.

Η συνολική δημόσια δαπάνη του προγράμματος ανέρχεται σε 292,18 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα και με τον οδηγό, ο μέγιστος προϋπολογισμός των δαπανών αναβάθμισης θα φτάνει τις 25.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για τις κατοικίες και τα διαμερίσματα, όπως επίσης και ότι το ποσοστό επιδότησης θα μπορεί να αγγίξει το 70%, με τη διαφορά, σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα πως το ποσοστό αυτό θα καθορίζεται από εισοδηματικά κριτήρια.

Παράλληλα ενεργοποιείται η επίσημη διαδικτυακή πύλη ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων από πλευράς ενδιαφερομένων για υπαγωγή στο νέο πρόγραμμα.

Τα βήματα για κατάθεση αίτησης

Οι δικαιούχοι θα κάνουν χρήση του τυποποιημένου, στην εν λόγω πλατφόρμα, Εντύπου Υποβολής Αίτησης. Επίσης, θα επιλέγουν, εάν επιθυμούν χορήγηση δανείου και τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό που θα εξετάσει την πιστοληπτική τους ικανότητα.

Διαβάστε περισσότερα στο bigbusiness.gr