Μειώσεις 18%στους τεχνικούς του κατασκευαστικού κλάδου

Επιχειρήσεις - Επενδύσεις Τρίτη, 02 Οκτωβρίου 2012 20:13
Μειώσεις 18%στους τεχνικούς του κατασκευαστικού κλάδου

Κατά 18% θα μειωθούν οι μισθοί για τους εργαζόμενους στις εργοληπτικές και κατασκευαστικές τεχνικές επιχειρήσεις όλης της χώρας.

Στις 28 Σεπτέμβρη υπεγράφη η νέα Σύμβαση, μεταξύ της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων (ΟΣΕΤΕΕ) του Συλλόγου Τεχνικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΣΤΥΕ) και της Πανελλαδικής Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ).

Η σύμβαση κατοχυρώνει τον 13ο και τον 14ο μισθό, ενώ περιλαμβάνει όλα τα επιδόματα, τα τεχνικά επιδόματα και τα επιδόματα ευθύνης, για τους τεχνικούς υπαλλήλους.

Επιπλέον, οι νεοεισερχόμενοι δεν προσλαμβάνονται με βάση τα κλιμάκια της Εθνικής Γενικής ΣΣΕ μετά τη μείωση του περασμένου Φεβρουαρίου (650 ή 550 ευρώ μεικτά τον μήνα), αλλά με αυτά της Εθνικής Κλαδικής όπως είναι για παράδειγμα για τον διπλωματούχο μηχανικό τα 1.200 ευρώ.

Ακόμη, εντάσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξαρτήτως του αν έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας ή αμείβονται με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών.

Οι ειδικότητες των αποφοίτων Σχολών Θετικών Επιστημών και Περιβαλλοντολόγων ΑΕΙ που εργάζονται στον κλάδο, εντάσσονται σε ειδικό μισθολογικό κλιμάκιο και λαμβάνουν το 88% της αμοιβής των Διπλωματούχων Μηχανικών.

Η σύμβαση αφορά το σύνολο σχεδόν του κλάδου, αφού δεσμεύει όλες τις επιχειρήσεις μέλη της ΠΕΔΜΕΔΕ.

Οι εργοδοτικοί φορείς είχαν καταγγείλει την προηγούμενη κλαδική στις 8 Απριλίου του 2012 και σύμφωνα με τους εκπροσώπους των εργαζομένων είχε παρατηρηθεί αύξηση των ατομικών συμβάσεων στον τεχνικό ιδιωτικό τομέα,με μειώσεις που από το 25% έφθαναν το 60%.

Η σύμβαση κατατέθηκε στο υπουργείο Εργασίας την 1η Οκτωβρίου και ισχύει από τις 08/07/2012 έως τις 31/12/2013.