Σούπερ μάρκετ: Ζημιές 186 εκατ. ευρώ το 2011

Επιχειρήσεις - Επενδύσεις Τετάρτη, 03 Οκτωβρίου 2012 14:02
Σούπερ μάρκετ: Ζημιές 186 εκατ. ευρώ το 2011

Ζημιές καταγράφονται στα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων των σούπερ μάρκετ για το 2001, σύμφωνα με την Direction Business Reports.

Ειδικότερα, για το 2011 διαμορφώθηκε ζημία ύψους 186 εκατ. ευρώ έναντι κερδών ύψους 31,4 εκατ. ευρώ το 2010. Αυτό είχε σαν συνέπεια να καταγραφεί και αρνητικό περιθώριο κέρδους για τον κλάδο (-1,75%).

Η Direction Business Reports συνέλεξε και επεξεργάστηκε τα οικονομικά στοιχεία των δημοσιευμένων ισολογισμών των 115 μεγαλύτερων επιχειρήσεων του κλάδου.

Από τις 115 εταιρείες του δείγματος των εταιρειών της έρευνας, οι 79 ήταν κερδοφόρες και οι 36 ζημιογόνες. Από τις 79 κερδοφόρες εταιρείες, 36 παρουσίασαν αύξηση κερδοφορίας σε σχέση με το 2010, 35 παρουσίασαν μείωση κερδοφορίας σε σχέση με το 2010, 4 πέρασαν από ζημιές το 2010 σε κέρδη το 2011 και, τέλος, το 2011 καταγράφηκαν 4 υπερδωδεκάμηνες κερδοφόρες χρήσεις. Από τις 36 ζημιογόνες εταιρείες, 11 παρουσίασαν αύξηση ζημιών σε σχέση με το 2010, 2 παρουσίασαν μείωση ζημιών σε σχέση με το 2010, 19 πέρασαν από κέρδη σε ζημιές και, τέλος, το 2011 καταγράφηκαν 4 υπερδωδεκάμηνες ζημιογόνες χρήσεις.

Πρώτα στις πωλήσεις για το 2011 ήρθαν τα σούπερ μάρκετ Carrefour – Μαρινόπουλος με κύκλο εργασιών 1,833 δισ. ευρώ, ΑΒ  Βασιλόπουλος με 1,538 δισ. ευρώ (+2,86% σε σχέση με το 2010) και ο Σκλαβενίτης με 1,261 δισ. ευρώ (+5,84% σε σχέση με το 2010).
Ακολουθούν ο Βερόπουλος με τζίρο 702,77 εκατ. ευρώ, ο Μασούτης-Διαμαντής με 702,18 εκατ. ευρώ (+10,64% σε σχέση με το 2010) και το Metro με 681,91 εκατ. ευρώ.

Τα έξι αυτά σούπερ μάρκετ ελέγχουν το 63,50% της αγοράς.

Όσο αφορά την κερδοφορία πρώτο για το 2011 ήρθε το σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος με 41,02 εκατ. ευρώ, δεύτερο ο Σκλαβενίτης με 19,31 εκατ. ευρώ, και τρίτο το Metro με 17,70 εκατ. ευρώ (+4,24% σε σχέση με το 2010).

Ας σημειωθεί ότι στην έρευνα δεν συμπεριλαμβάνεται το σούπερ μάρκετ Λιντλ επειδή δεν δημοσιεύει ισολογισμό.