ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική: Έκδοση ομολογιακού 25 εκατ.

Επιχειρήσεις - Επενδύσεις Τετάρτη, 03 Οκτωβρίου 2012 16:09
ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική: Έκδοση ομολογιακού 25 εκατ.

Κοινό ομολογιακό δάνειο, ύψους 25 εκατ. ευρώ, θα εκδώσει η ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική, θυγατρική της ΑΕΓΕΚ.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, κατά τη χθεσινή του συνεδρίαση, ενέκρινε την παροχή εταιρικής εγγύησης, και τη σύσταση ενεχύρου επί 16.500.000 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών εκδόσεως της ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική, ιδιοκτησίας της ΑΕΓΕΚ.


Το δάνειο θα καλυφθεί από την Alpha Bank και την Τράπεζα Πειραιώς, ως ομολογιούχους δανειστές, και θα εκδοθεί με σκοπό τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της εταιρείας.


Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το εν λόγω παρεχόμενο δικαίωμα ενεχύρου θα εκτείνεται στους καρπούς και γενικώς στα ωφελήματα των χρεογράφων, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος ψήφου και συμμετοχής των ενεχυραζόμενων μετοχών στις γενικές συνελεύσεις της ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.