ΟΠΑΠ: Με 33% το ΤΑΙΠΕΔ, 1% το Δημόσιο

Επιχειρήσεις - Επενδύσεις Πέμπτη, 04 Οκτωβρίου 2012 11:21
ΟΠΑΠ: Με 33% το ΤΑΙΠΕΔ, 1% το Δημόσιο

Σε 33% ανέρχεται το ποσοστό συμμετοχής του ΤΑΙΠΕΔ στον ΟΠΑΠ, ενώ το ποσοστό του Δημοσίου διαμορφώνεται πλέον σε 1%.

Το Ελληνικό Δημόσιο, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Οργανισμού, μεταβίβασε στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) 12.760.000 μετοχές της ΟΠΑΠ Α.Ε. και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 04,00% του μετοχικού κεφαλαίου της.

Μετά την ανωτέρω μεταβολή το συνολικό ποσό μετοχών που έχει μεταβιβαστεί από το Ελληνικό Δημόσιο στο ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. ανέρχεται σε 105.270.000 μετοχές ήτοι ποσοστό 33,00% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΠΑΠ Α.Ε. ενώ το ποσοστό του Ελληνικού Δημοσίου διαμορφώνεται πλέον σε 1%.

Το Ελληνικό Δημόσιο ως αποκλειστικός μέτοχος του ΟΠΑΠ ελέγχει έμμεσα τα ανωτέρω δικαιώματα ψήφου.