Σωλ. Κορίνθου: Στο μικροσκόπιο τα αποτελέσματα Α΄εξαμήνου

Διαφυγόντα-Ψίθυροι Τρίτη, 06 Σεπτεμβρίου 2016 07:31
Σωλ. Κορίνθου: Στο μικροσκόπιο τα αποτελέσματα Α΄εξαμήνου

Η δημοσίευση των εξαμηνιαίων μεγεθών των εισηγμένων εταιρειών, είναι βέβαιο ότι χρειάζεται μία ενδελεχή «ανάγνωση», καθώς η πρώτη εντύπωση συνήθως οδηγεί είτε σε επιπόλαια, είτε σε λανθασμένα συμπεράσματα, για την όλη εικόνα και τις προοπτικές μίας επιχείρησης. Σημερινό μας παράδειγμα, τα Σωληνουργεία Κορίνθου.

Όλη η αγορά, στάθηκε κυρίως στο γεγονός ότι μειώθηκαν τα κέρδη της εν λόγω εισηγμένης στο πρώτο εξάμηνο, σε 3,5 από 6,5 εκατ. ευρώ. Το «μικροσκόπιο» του «S&B»', όμως, δείχνει μία άλλη εικόνα, που βρίσκεται πολύ πιο κοντά στην πραγματικότητα, αναλύοντας βαθύτερα τα στοιχεία του ισολογισμού των Σωλ. Κορίνθου.

Αναλυτικότερα, η σύγκριση των πρώτων εξαμήνων, 2016 και 2015, καταγράφει τα ακόλουθα:

Ο τζίρος, στα 146,4 εκατ. ευρώ, από 146,6 εκατ. στο ίδιο διάστημα πέρυσι.

Τα λειτουργικά κέρδη, αυξήθηκαν σε 9,5 εκατ., από 8,9 εκατ. το 2015.

Πέρυσι είχε κέρδη από τη συμμετοχή στη ρωσική εταιρεία ΖΑΟ TMK-CPW (800.000 ευρώ), ενώ εφέτος είχε ζημίες 82.000 ευρώ.

Πέρυσι, είχε πιστωτικούς φόρους 317.000 ευρώ, εφέτος όμως είχε χρεωστικούς 1,33 εκατ. ευρώ.

Πέρυσι είχε χρηματοοικονομικά έξοδα 3,57 εκατ., εφέτος είχε 4,69 εκατ. ευρώ (+1,12 εκατ. ευρώ).

Εφέτος είχε - φυσιολογικά - μειωμένα προ φόρων κέρδη 4,8 εκατ., από 6,2 εκατ. ευρώ πέρυσι (οπότε εξηγείτε και το ότι η μετοχή της εταιρείας βρίσκεται πέριξ των χαμηλών της...).

Πέραν των προαναφερόμενων, είναι βέβαιο ότι τα Σωλ. Κορίνθου, αναμένουν μία πολύ καλύτερη χρονιά για το 2017, καθώς ο ΤΑP είναι κλειδωμένος, ενώ παίζει και ο ελληνοβουλγαρικός αγωγός.

Επιπλέον:

Η αξία των ενσώματων παγίων της εταιρείας ανέρχεται σε 189,96 εκατ., από 183,61 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Τα ίδια κεφάλαια, από 149,4 εκατ. πέρυσι, στο εφετινό πρώτο εξάμηνο διαμορφώθηκαν σε 154,3 εκατ. ευρώ.

Η κεφαλαιοποίηση, στα 107,6 εκατ. ευρώ, συνεπώς η μετοχή παίζει με P/BV 0,69 και P/ενσώματα πάγια 0,56.

Εδώ θα πρέπει να θυμίσουμε ότι οι αναλυτές έλεγαν ότι αν η εταιρεία πάρει τα έργα του ΤΑP, η κερδοφορία της θα εκτιναχθεί στα 20 εκατ. ευρώ, καθώς ολοκλήρωσε μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα, με νέα μονάδα παραγωγής σωλήνων μεγάλης διαμέτρου, γεγονός που τη βοηθάει στην ανάληψη μεγάλων έργων, υποθαλάσσιων και χερσαίων αγωγών, φυσικού αερίου και πετρελαίου.