Προς «τελική λύση» για τους ζημιωθέντες της Ασπίς;

Οικονομία & Πολιτική Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2012 12:16
Προς «τελική λύση» για τους ζημιωθέντες της Ασπίς;

Στην εκτίμηση για αποζημιώσεις των ασφαλισμένων της Ασπίς Πρόνοια, με πλαφόν τα 30.000 ευρώ ανά περίπτωση, «κλίνει» το ρεπορτάζ μετά τη συνάντηση εκπροσώπων των ζημιωθέντων με επιτελείς του υπουργείου Οικονομικών και της ΤτΕ.

 Από την πλευρά του Συλλόγου, εκφράζεται επιφυλακτικότητα για το αν η κυβέρνηση και η εποπτική αρχή βρίσκονται κοντά σε μια λύση, καθώς και για το τι θα περιλαμβάνει αυτή η λύση. Άλλωστε, είναι σαφές ότι η όποια διευθέτηση πρέπει να τύχει της εγκρίσεως της τρόικας.

Από την άλλη πλευρά, όμως, διατυπώνεται η εκτίμηση ότι σε τελική ανάλυση το κόστος μιας «πλαφοναρισμένης» λύσης μπορεί να κοστίσει φτηνότερα στο δημόσιο ταμείο, από ότι οι αποζημιώσεις που θα κληθεί να καταβάλει σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων επί συλλογικών αγωγών. Επίσης, σε ότι αφορά το πολιτικό σκέλος, μια ρύθμιση υπέρ των Ζημιωθέντων της Ασπίς, μόνο θετικό αντίχτυπο μπορεί να έχει, και μάλιστα σε μια εποχή όπου απουσιάζουν οι καλές ειδήσεις για την κυβέρνηση.

Σημειώνεται ότι έχουν περάσει τρία χρόνια από τον Σεπτέμβριο του 2009, που η ασφαλιστική εταιρεία Ασπίς έβαλε λουκέτο και οι 250.000 ασφαλισμένοι της ακόμα περιμένουν να αποζημιωθούν.


Το Εγγυητικό Κεφάλαιο -που συστάθηκε με το νόμο 3867/2010, δεν έχει τα απαιτούμενα κεφάλαια για να δώσει τις αποζημιώσεις των ασφαλισμένων, που αντιστοιχούν στο 70% των ασφαλιστηρίων συμβολαίων τους, αφού προηγουμένως ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της εταιρείας.

Όπως αναφέρει ο Σύλλογος, η διαδικασία εκκαθάρισης είναι εξαιρετικά χρονοβόρα, ενώ ακόμα και μηδενικό αν είναι το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να λάβουν το 70% των οφειλομένων από το εγγυητικό κεφάλαιο.

Το συνολικό ύψος των απαιτήσεων του Ομίλου της «Ασπίς» (Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ και Commercial Value), ανέρχεται σε 964 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα τα 631,5 εκατ. ευρώ αφορούν τα 200.000 ασφαλιστήρια συμβόλαια της «Ασπίς Πρόνοια», ενώ στα 332,6 εκατ. ευρώ ανέρχονται συνολικά οι απαιτήσεις από την Commercial Value, από τα οποία τα 206 εκατ. ευρώ είναι απαιτήσεις από συμβόλαια ζωής.

Επίσης μεγάλο «κούρεμα» έχουν υποστεί οι αποζημιώσεις όσων είχαν επενδύσει σε προϊόντα unit linked της «Ασπίς Πρόνοια», καθώς από τα 390 εκατ. ευρώ που είναι οι αποδόσεις, το ποσό που τους αναγνωρίζεται ως αποζημίωση είναι μόλις 125 εκατ. ευρώ. Και αυτό επειδή καταπίπτουν από την αποζημίωση οι εγγυημένες αποδόσεις που υπόσχονταν τα προϊόντα αυτά και η αποζημίωση υπολογίζεται με βάση την τιμή του μεριδίου που είχε το συγκεκριμένο προϊόν κατά τον χρόνο ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της εταιρείας.

Λύση για τα νοσοκομειακά προγράμματα


Εν τω μεταξύ, την εξόφληση των οφειλών που άφησε πίσω της η Ασπίς Πρόνοια προς τα νοσοκομεία, προβλέπει απόφαση του υπουργείου Οικονομικών, που δημοσιεύθηκε πρόσφατα.

Η αποπληρωμή προϋποθέτει την αποδοχή από την πλευρά των νοσοκομείων περικοπής των απαιτήσεών τους κατά 55% και θα γίνει μέσω ειδικού λογαριασμού που είναι κατατεθειμένοι οι πόροι της Επιτροπής Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠΕΙΑ), μετά την κατάργησή της και τη μεταφορά της εποπτείας στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Όπως προβλέπει η σχετική απόφαση, η δαπάνη που θα προκληθεί στον κρατικό προϋπολογισμό εκτιμάται στα 2 εκατ. ευρώ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του υπουργείου Οικονομικών, ενώ η διαχείριση των πιστώσεων και η ολοκλήρωση της διαδικασίας ανατίθεται στο Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής.

Η διαδικασία προϋποθέτει τη συγκέντρωση των οφειλών από τον εκκαθαριστή της επιχείρησης, την πιστοποίησή τους και στη συνέχεια την καταβολή του οφειλόμενου ποσού, αφού προηγουμένως τα νοσηλευτήρια αποδεχθούν την απομείωση των απαιτήσεών τους κατά 55% και την παραίτησή τους από οποιαδήποτε άλλη αξίωση.