Πρωτογενές πλεόνασμα 707 εκατ. στο εξάμηνο

Οικονομία & Πολιτική Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2014 13:07
Πρωτογενές πλεόνασμα 707 εκατ. στο εξάμηνο

Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 707 εκατ. ευρώ εμφάνισε ο προϋπολογισμός το εξάμηνο Ιανουαρίου- Ιουνίου 2014, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για το εξάμηνο Ιανουαρίου- Ιουνίου 2014, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 2,419 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 4,991 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2013 και επικαιροποιημένου στόχου για έλλειμμα 3,856 δισ. ευρώ.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 707 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς ελλείμματος 1,511 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2013 και στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 635 εκατ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 23,615 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 241 εκατ. ευρώ ή 1,0% έναντι του επικαιροποιημένου στόχου ΜΠΔΣ 2015- 2018 .

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 20,646 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 65 εκατ. ευρώ ή 0,3% υψηλότερα έναντι του επικαιροποιημένου στόχου.

Το σύνολο των φορολογικών εσόδων διαμορφώθηκε σε 19,021 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 98 εκατ. ευρώ ή κατά 0,5% έναντι του επικαιροποιημένου στόχου.