ΕΕ: 8,5 δισ. ευρώ για διασυνοριακή συνεργασία

Οικονομία & Πολιτική Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2012 14:17
ΕΕ: 8,5 δισ. ευρώ για διασυνοριακή συνεργασία

Χρηματοδότηση 8,5 δισ. ευρώ ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ευρωπαϊκή διασυνοριακή εδαφική συνεργασία για τα έτη 2014- 2020, όπως δήλωσε ο Κωνσταντίνος Χριστοδούλου.

Ο Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Βόρειων Συνόρων Ελλάδας και Βαλκανικής Χερσονήσου, εξέφρασε την άποψη ότι «τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ενισχύουν την οικονομική και κοινωνική συνοχή με ταυτόχρονη ενθάρρυνση της ισόρροπης ανάπτυξης και προώθηση της ανταγωνιστικότητας, ενώ ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία συμβάλει στη μετατροπή των ευρωπαϊκών περιφερειών σε ισχυρούς οικονομικούς και κοινωνικούς πόλους, μέσω της χρηματοδότησης κοινών δράσεων».

Ακόμη, τόνισε ότι το οικονομικό όφελος που είχε η Ελλάδα κατά τα έτη 2005-2012, για τη διεκπεραίωση έργων στο πλαίσιο των κοινών διασυνοριακών συνεργασιών ήταν πολύ μεγάλο.

Στο διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού σε 132.318.963 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 112.471.118 εκατ. ευρώ (85%) προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και τα 19.847.845 εκατ. ευρώ (15%) είναι εθνική συμμετοχή, σύμφωνα με τον κ. Χριστοδούλου.

Επιλέξιμες περιοχές για το πρόγραμμα ήταν οι Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας στην Ελλάδα, καθώς και η Νοτιοδυτική και Νοτιοκεντρική Περιφέρεια Σχεδιασμού στη Βουλγαρία.

Επιπλέον εγκρίθηκαν και διεκπεραιώνονται στρατηγικά έργα και δράσεις, προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ, μεταξύ Ελλάδας και ΠΓΔΜ, που αφορούν στους νομούς Σερρών, Πέλλας, Κιλκίς και Φλώρινας και έχουν στόχο την ανάπτυξη και συνεργασία των όμορων εδαφικών ορεινών περιοχών των δύο κρατών.