ΣΥΡΙΖΑ: Ερωτήματα για τους Ολυμπιακούς του 2004 που ψάχνουν απαντήσεις

Οικονομία & Πολιτική Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2012 14:23
ΣΥΡΙΖΑ: Ερωτήματα για τους Ολυμπιακούς του 2004 που ψάχνουν απαντήσεις

Ερωτήσεις σχετικά με το συνολικό κόστος των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 και των Special Olympics κατέθεσαν σήμερα στη Βουλή ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας και οι Λαφαζάνης, Κουρουμπλής και Παπαδημούλης.

Ερωτήματα που ζητούν άμεσα απάντηση κατατέθηκαν στους αρμόδιους υπουργούς από το ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με το κόστος των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004.

Τον Νοέμβριο του 2004 οι τότε αρμόδιοι υπουργοί (Αλογοσκούφης, Πετραλιά) υποστήριξαν ότι το τελικό κόστος των αγώνων ανήλθε στα 8,95 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των κονδυλίων που δαπανήθηκαν από τον κρατικό προυπολογισμό (7,2 δισ. ευρώ) χωρίς να γίνει λόγος για συγκεκριμένα έργα όπως επίσης και για τις δαπάνες της Οργανωτικής Επιτροπής «Αθήνα 2004», οι οποίες ανήλθαν στο 1,75 δισ. ευρώ.

Στο συγκεκριμένο ποσό, δεν συμπεριλαμβανόταν το κόστος κατασκευής των έργων που ολοκληρώθηκαν ή ήταν προγραμματισμένο να ολοκληρωθούν. Επίσης, δεν είχε προβλεφθεί η αξιοποίηση των έργων στο μέλλον και η μόνιμη χρήση των ολυμπιακών εγκαταστάσεων, παρ' όλο που είχαν γίνει σχετικές μελέτες.

Ειδικότερα οι ερωτήσεις των κ.κ. Τσίπρα, Λαφαζάνη, Κουρουμπλή προς τους αρμόδιους υπουργούς:

- Ποιο είναι το ύψος της γραμμένης πίστωσης, προϋπολογιστικά και απολογιστικά ανά έτος, στον ειδικό φορέα και κωδικό του προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού από τον οποίο επιχορηγούνταν οι Ολυμπιακοί αγώνες από το 1998 μέχρι το 2001; Ποιες κατηγορίες δαπανών κάλυπταν οι επιχορηγήσεις;

- Δόθηκαν επιχορηγήσεις από τον ΟΠΑΠ ή άλλον φορέα του δημοσίου και σε ποιο ύψος ανήλθαν ανά έτος;

- Απολογιστικά ποια ήταν τα έσοδα της οργανωτικής επιτροπής «Αθήνα 2004»; (τηλεοπτικά δικαιώματα, πώληση εισιτηρίων, χορηγίες, εμπορία ολυμπιακών προϊόντων κ.λπ.)

- Ποιο το ύψος του τελικού ποσού που αποδόθηκε στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή ΔΟΕ από πωλήσεις εισιτηρίων, προϊόντων κλπ, σύμφωνα με την σύμβαση που είχε υπογραφεί μεταξύ ΔΟΕ και ελληνικού κράτους;

- Πόσες και ποιες αδειοδοτήσεις Ολυμπιακών εγκαταστάσεων έχουν δοθεί μέχρι σήμερα από τη Γενική Γραμματεία Ολυμπιακής αξιοποίησης και από τους Γενικούς Γραμματείς Περιφερειών;

- Ποιο είναι το κόστος φύλαξης των Ολυμπιακών ακινήτων και από ποιόν φορέα καταβάλλεται η δαπάνη;

- Ποιος ήταν ο αρχικός προϋπολογισμός και ποιο το τελικό κόστος κατασκευής κάθε ολυμπιακού έργου ξεχωριστά και πόσο αποτιμάται σήμερα;

- Πόσες ελεγκτικές επιτροπές έχουν ορισθεί και με ποιες αποφάσεις;

- Πόσοι διαχειριστικοί έλεγχοι έχουν διενεργηθεί είτε από ορκωτούς λογιστές είτε από ελεγκτικές εταιρείες και με ποιες αποφάσεις;

- Ποια ήταν η δαπάνη για κάθε απόφαση ορισμού ελεγκτικής επιτροπής, εταιρείας, ή ορκωτών λογιστών και τίνος φορέα τον προϋπολογισμό επιβάρυνε;
Όσον αφορά τον θεσμό των Special Olympics, παρ' όλο που είχε συσταθεί ελεγκτική ομάδα από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους που είχε το ρόλο του διαχειριστικού ελέγχου της Οργανωτικής Επιτροπής των Αγώνων, δεν έχει δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματα ακόμη.

Αναλυτικά οι ερωτήσεις των τριών ανδρων:

- Η έκθεση Αποτελεσμάτων Ελέγχου οικονομικής διαχείρισης της Οργανωτικής Επιτροπής των Παγκόσμιων Αγώνων Special Olympics-Αθήνα 2011, της Ελεγκτικής Ομάδας της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών

- Όλες οι αποφάσεις επιχορήγησης από τον κρατικό προϋπολογισμό και τον ΟΠΑΠ

- Προϋπολογισμός, Απολογισμός, Ισολογισμός και τελικό Ισοζύγιο πληρωμών της Οργανωτικής Επιτροπής των Παγκόσμιων Αγώνων Special Olympics- Αθήνα 2011

- Τα πορίσματα των ορκωτών λογιστών όλων των χρήσεων

- Το πόρισμα των εκκαθαριστών που τυχόν έχουν ορισθεί από το Υπουργείο Υγείας.