Αυξάνονται η ανεργία και η παιδική φτώχεια στην ΕΕ

Οικονομία & Πολιτική Σάββατο, 29 Σεπτεμβρίου 2012 10:14
Αυξάνονται η ανεργία και η παιδική φτώχεια στην ΕΕ

Συνεχώς αυξανόμενη ανεργία και παιδική φτώχεια και σταθερή μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος είναι τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την οικονομική κατάσταση στην Ευρώπη, σύμφωνα με την τρίμηνη επισκόπηση της Κομισιόν.

Το οικονομικό κλίμα στην Ευρώπη βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών.

Ο αριθμός των ανέργων στην ΕΕ εξακολουθεί να σημειώνει άνοδο, φθάνοντας τα 25,3 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 2,6 εκατ. (+11,6%) σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2011.

Στη Γαλλία η ανεργία έχει σπάσει το φράγμα των 3 εκατ. ανέργων και η κατάσταση δεν φαίνεται να βελτιώνεται.

Η ανεργία των νέων έχει αυξηθεί δραματικά κατά 22,5% στην ΕΕ τον Ιούλιο, αν και δεν αυξήθηκε περαιτέρω κατά το δεύτερο τρίμηνο. Δώδεκα κράτη μέλη κατέγραψαν ποσοστά άνω του 25% και μόνο τρία παραμένουν κάτω από το 10%: η Αυστρία, η Γερμανία και οι Κάτω Χώρες.

Παράλληλα με τους ανέργους, υπήρχαν περίπου 8,6 εκατομμύρια υποαπασχολούμενοι εργαζόμενοι μερικού χρόνου και επιπλέον 10,9 εκατομμύρια άτομα βρίσκονταν σε μια γκρίζα ζώνη μεταξύ αεργίας και ανεργίας.

Στο πλαίσιο αυτό, οι προοπτικές εξεύρεσης εργασίας παραμένουν δυσοίωνες σε σύγκριση με τα έτη που προηγήθηκαν της κρίσης. Η Ελλάδα και η Αυστρία κατέγραψαν τον υψηλότερο αριθμό ωρών εργασίας που πραγματοποιήθηκαν από εργαζομένους πλήρους απασχόλησης κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012, ενώ η Φινλανδία, η Ιταλία και η Ιρλανδία κατέγραψαν το χαμηλότερο αριθμό.

Η ΕΕ καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν επειγόντως τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις του 2012 που εκδόθηκαν τον περασμένο Ιούλιο και να λάβουν τα μέτρα που παρουσιάζονται στη δέσμη μέτρων για την απασχόληση της Επιτροπής.

Στην Ελλάδα καταγράφεται 15,7% μείωση του ακαθάριστου διαθέσιμου  εισοδήματος των νοικοκυριών, η μεγαλύτερη μείωση στις χώρες της ΕΕ, για τα έτη 2009-2011. Ακολουθούν η Ιρλανδία με 9%, ενώ η Λιθουανία, η Ισπανία, η Κύπρος και η Ουγγαρία 4%.

Η παιδική φτώχεια αποτελεί πρόβλημα για όλο και περισσότερα νοικοκυριά, λόγω ανεπαρκών εσόδων από την εργασία των γονιών και ελλιπούς υποστήριξης των νοικοκυριών με παιδιά.

Το ποσοστό των παιδιών που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο φτώχειας (μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις) κυμαίνεται από περίπου 10% στη Δανία και τη Φινλανδία έως άνω του 20% στην Ισπανία, την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Πορτογαλία, την Ιταλία, τη Ρουμανία, τη Λετονία, την Πολωνία, τη Λιθουανία και το Λουξεμβούργο.