Νέα ρύθμιση οφειλών προς τα ασφαλιστικά Ταμεία

Οικονομία & Πολιτική Σάββατο, 29 Σεπτεμβρίου 2012 14:42
Νέα ρύθμιση οφειλών προς τα ασφαλιστικά Ταμεία

Νέα ρύθμιση των οφειλών προς τα ασφαλιστικά Ταμεία -πλην ΟΓΑ και ΝΑΤ-, που προβλέπει διακανονισμό μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012, προωθεί, ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Ιωάννης Βρούτσης.

 

Η ρύθμιση θα αφορά συσσωρευμένες οφειλές μέχρι την 31η Ιουλίου 2012. Οι οφειλέτες θα μπορούν να ενταχθούν με αίτηση στη ρύθμιση μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012 κι έτσι αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων, όπως πλειστηριασμοί, έως την 31η Μαρτίου 2013.

Σύμφωνα με την ρύθμιση παρέχεται έκπτωση 40% επί των προσαυξήσεων, ενώ η έκπτωση ανέρχεται στο 75%, εφόσον καταβάλουν την οφειλή τους σε 7 έως 10 δόσεις, και στο 100%, εάν την καταβάλουν σε 6 δόσεις.

Οι διατάξεις θα ισχύουν μόνο εάν οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές από την 1η Αυγούστου 2012 και ύστερα, καταβάλλονται ανελλιπώς.

Στην ίδια τροπολογία περιλαμβάνεται διάταξη με την οποία καταργούνται από την 1η Σεπτεμβρίου 2012, οι εργοδοτικές εισφορές υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (0,75%) και του Οργανισμού Εργατικής Εστίας (0,35%). Η ετήσια απώλεια εσόδων από την κατάργηση των εργοδοτικών αυτών εισφορών ανέρχεται στα 247.000.000 ευρώ.