Στα 14,6 τρισ. ευρώ οι εξαγωγές παγκοσμίως το 2016 - Οι μεγάλοι παίχτες και η θέση της ΕΕ

Οικονομία & Πολιτική Σάββατο, 16 Δεκεμβρίου 2017 11:18
Στα 14,6 τρισ. ευρώ οι εξαγωγές παγκοσμίως το 2016 - Οι μεγάλοι παίχτες και η θέση της ΕΕ

Στο ποσό των 14,6 τρισ. ευρώ ανήλθε το 2016 η συνολική αξία των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών παγκοσμίως, σύμφωνα με έκθεση της Eurostat. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξήγαγε περισσότερα αγαθά και υπηρεσίες από κάθε μεμονωμένη χώρα των 28, στα 2,6 τρισ. ευρώ, ενώ το υψηλότερο επίπεδο εισαγωγών καταγράφηκε από τις ΗΠΑ και ανήλθε στα 2,5 τρισ. ευρώ.

Σύμφωνα με την έκθεση της Eurostat, το παγκόσμιο εμπόριο αγαθών αντιπροσώπευε περισσότερο από τα τρία τέταρτα (76,6%) των συνολικών εξαγωγών παγκοσμίως των αγαθών και των υπηρεσιών το 2016. Η ΕΕ-28 είχε το μεγαλύτερο μερίδιο (17,9%) παγκοσμίως εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών το 2016, ενώ το 2008 οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέγραψαν το μεγαλύτερο μερίδιο (16,8%) των εισαγωγών.

Το 2016 η ΕΕ-28 αντιπροσώπευε περίπου το 15% του παγκόσμιου εμπορίου αγαθών. Σύμφωνα με την έκθεση της Eurostat, υπήρξε ραγδαία αύξηση του μεριδίου της Κίνας στις παγκόσμιες εξαγωγές αγαθών από 11,0% το 2006 σε 17,0% μέχρι το 2016.

Η ΕΕ-28 πρωτοστατεί στον κόσμο από την άποψη της αξίας του διεθνούς εμπορίου υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, αντιπροσώπευε το 23,9% των παγκόσμιων εξαγωγών το 2016 και ήταν ειδικευμένη στην εξαγωγή άλλων επιχειρήσεων υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων των συμβουλών νομικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες μάρκετινγκ).

Σύμφωνα με την Eurostat, το 2015 η ΕΕ-28 αντιπροσώπευε περισσότερα από το ένα τρίτο (37,4%) των εξωτερικών επενδύσεων παγκοσμίως ροές. Το απόθεμα των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Κίνα υπερτετραπλασιάστηκε μεταξύ του 2008 και του 2015.

Αναφορικά με το παγκόσμιο εμπόριο αγαθών, το 2016, οι τρεις κύριοι προορισμοί για εμπορεύματα που εξήχθησαν από την ΕΕ-28 ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα και η Ελβετία. Η Κίνα ήταν η προέλευση περισσότερων από το ένα πέμπτο (20,2%) των εμπορευμάτων που εισήχθησαν στην ΕΕ-28 το 2016. Από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση, η αξία των εξαγόμενων εμπορευμάτων που εγκαταλείπουν την ΕΕ-28 έχει αυξηθεί με ταχύτερο ρυθμό από την αξία των εισαγόμενων εμπορευμάτων της ΕΕ-28. Τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός μεταφορών αντιστοιχούσαν σε περισσότερο από τα δύο πέμπτα όλων των αγαθών που εξήχθησαν από την ΕΕ-28 το 2016 και στο υψηλότερο εμπορικό πλεόνασμα της ΕΕ-28 (192 δισ. ευρώ), ενώ το μεγαλύτερο εμπορικό έλλειμμα της ΕΕ-28 καταγράφηκε για τα ορυκτά καύσιμα (190 δισ. ευρώ). Το 2016, η Γερμανία είχε το υψηλότερο εμπορικό πλεόνασμα για εμπορεύματα (257 δισ. ευρώ) μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Οι θαλάσσιες μεταφορές αντιπροσωπεύουν λίγο περισσότερο από το ήμισυ της συνολικής αξίας των εμπορευμάτων που εισάγονται στην ΕΕ-28 το 2016. Περίπου το 70% των εισαγωγών που εισήλθαν στην ΕΕ-28 είχαν μηδενικό ή μειωμένο δασμό.

Για το παγκόσμιο εμπόριο υπηρεσιών, από τα ευρήματα της έκθεσης προκύπτει ότι, έχοντας αυξηθεί ταχύτατα από την οικονομική και νομισματική κρίση, το εμπόριο υπηρεσιών της ΕΕ-28 παρέμεινε στάσιμο το 2016. Το εμπόριο υπηρεσιών ΕΕ-28 με τις τρίτες χώρες αυξήθηκε από το 2010 έως το 2016 με ρυθμούς ελαφρώς υψηλότερους από το εμπόριο υπηρεσιών μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Περισσότερο από το ένα τέταρτο (27,2%) των εξαγωγών υπηρεσιών της ΕΕ-28 το 2015 προοριζόταν για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 2015, το μεγαλύτερο εμπορικό πλεόνασμα για τις υπηρεσίες της ΕΕ-28 καταγράφηκε με την Ελβετία (44 δισ. ευρώ).

Το μεγαλύτερο μερίδιο του εμπορίου υπηρεσιών ΕΕ-28 το 2016 οφείλεται σε άλλες επιχειρηματικές υπηρεσίες (στις οποίες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης, αρχιτεκτονικές, μηχανικές και επιστημονικές υπηρεσίες ή πραγματικές υπηρεσίες ακινήτων). Η ΕΕ-28 πραγματοποίησε εμπορικό πλεόνασμα για 11 από τις 12 βασικές κατηγορίες υπηρεσιών το 2016. Εξαίρεση ήταν χρέωση για τη χρήση της πνευματικής ιδιοκτησίας. Μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο είχε τη μεγαλύτερη αξία των εξαγωγών υπηρεσιών το 2016, ενώ η Γερμανία είχε την υψηλότερη αξία εισαγωγών υπηρεσιών. Η Ιρλανδία αντιπροσωπεύει υψηλό μερίδιο των εισαγωγών υπηρεσιών της ΕΕ-28 το 2016 - μεγάλο μέρος αυτού του εμπορίου ήταν με τα υπεράκτια χρηματοπιστωτικά κέντρα και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η αξία των εξαγωγών ΕΕ-28 (820 δισ. ευρώ) ήταν σημαντικά υψηλότερη το 2016 από ό,τι η αξία των εισαγωγών (690 δισ. ευρώ), με αποτέλεσμα το εμπορικό πλεόνασμα για τις υπηρεσίες να ανέρχεται σε 130 δισ. ευρώ, από ένα αρχικό επίπεδο 108 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2010.

Αναφορικά με τις επενδύσεις, όπως προκύπτει από την έκθεση της Eurostat, το μερίδιο των εξερχόμενων και εισερχόμενων αποθεμάτων Άμεσων Ξένων Επενδύσεων σε σχέση με το ΑΕΠ της ΕΕ-28 αυξήθηκε σταθερά κατά την περίοδο 2008-2015. Υπήρξαν σημαντικές αποεπενδύσεις στην ΕΕ-28 κατά τη διάρκεια του 2014, ακολουθούμενη από μια έντονη ανάκαμψη το 2015, που προκλήθηκε από την ανάκαμψη της δραστηριότητας των συγχωνεύσεων και εξαγορών. Το 2015, οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ο κύριος εταίρος της ΕΕ-28 τόσο για τα αποθέματα άμεσων ξένων επενδύσεων όσο και για τις εξαγορές. Οι χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες αντιπροσώπευαν σχεδόν τα τρία τέταρτα των θέσεων εσωτερικών άμεσων ξένων επενδύσεων που διεξήχθησαν στην ΕΕ το 2015. Η σημασία των άμεσων ξένων επενδύσεων ήταν πολύ υψηλή στις σχετικά μικρές οικονομίες του Λουξεμβούργου, της Κύπρου και της Ιρλανδίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ