Αυτό είναι το σχέδιο δράσης της κυβέρνησης για τους μεγαλο-οφειλέτες

Οικονομία & Πολιτική Σάββατο, 16 Δεκεμβρίου 2017 15:36
Αυτό είναι το σχέδιο δράσης της κυβέρνησης για τους μεγαλο-οφειλέτες

Ένα άνευ προηγουμένου φοροσαφάρι ξεκινά η κυβέρνηση την αυγή του νέου έτους, ενάντια στους μεγαλο-οφειλέτες των ταμείων και της εφορίας, όπως ορίζει το επικαιροποιημένο μνημόνιο.

Το πλάνο δράσης της κυβέρνησης αφορά 23.000 αυτο-απασχολούμενους και εργοδότες που χρωστάνε στα ασφαλιστικά Ταμεία και στην εφορία πάνω από 150.000 ευρώ.

Εξ αυτών, οι 8.000 περίπου είναι φυσικά πρόσωπα και οι άλλοι 14.000 νομικά (επιχειρήσεις δηλ.), σύμφωνα με την τελευταία σχετική έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

Όπως ορίζει το επικαιροποιημένο μνημόνιο, μέχρι τον Ιανουάριο του 2018, η Μονάδα Είσπραξης Μεγάλων Οφειλών και το Κέντρο Είσπραξης Ανεξόφλητων Οφειλών προς τα Ταμεία θα πρέπει να έχουν συντάξει ένα στοχευμένο, ποσοτικοποιημένο και χρονικά προσδιορισμένο σχέδιο δράσης ενάντια στους μεγαλο-οφειλέτες .

Ειδικότερα, το σχέδιο θα πρέπει να καλύπτει τρεις πυλώνες. Πρώτον, να κατηγοριοποιήσει τους οφειλέτες αλλά και την όλη συμπεριφορά τους σε σχέση με τις υποχρεώσεις τους προς την Εφορία και Ταμεία .

Δεύτερον, να θέσει συγκεκριμένους εισπρακτικούς στόχους, δηλαδή θα καθορίζει το ποσό το οποίο μπορεί να εισπραχθεί από τον κέθε οφειλέτη.

Τρίτον, να καθορίσει ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, από μηνιαία έως τριμηνιαία βάση, κατά το οποίο θα αναμένεται να εισπραχθούν οι εν λόγω οφειλές.