Η οικονομία άφησε πίσω την ύφεση και πέρασε στην ανάπτυξη σύμφωνα με το Ινστιτούτο «ΕΝΑ»

Οικονομία & Πολιτική Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2017 16:55
Η οικονομία άφησε πίσω την ύφεση και πέρασε στην ανάπτυξη σύμφωνα με το Ινστιτούτο «ΕΝΑ»

Το 2017 φαίνεται να αναδεικνύεται στο έτος που η οικονομία άφησε πίσω την ύφεση και πέρασε στη φάση της ανάπτυξης, επιτυγχάνοντας θετικούς ρυθμούς μεγέθυνσης για τρίτο συνεχές τρίμηνο, σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών «ΕΝΑ».

Η οµάδα οικονομικών και κοινωνικών αναλύσεων του «ΕΝΑ» εκτιμά πως κινητήρια δύναμη της μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ σε ετήσια βάση υπήρξαν οι εξαγωγές από την πλευρά της ζήτησης και ο κλάδος της βιομηχανίας από την πλευρά της παραγωγής. Σε τριμηνιαία βάση, εκτός από τις εξαγωγές, θετική επίδραση στο ΑΕΠ του γ’ τριμήνου είχε η δημόσια κατανάλωση, ενώ από την πλευρά της παραγωγής οι κατασκευές και το εμπόριο συνέβαλαν στην αύξησή του.

Την ίδια στιγμή, οι αναλυτές του ινστιτούτου θεωρούν πως η απασχόληση συνεχίζει να εξελίσσεται θετικά, καθώς την τελευταία πενταετία έχουν δημιουργηθεί κατά μέσο όρο πάνω από 100.000 νέες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό κυρίως τομέα, με μεγάλο ποσοστό των προσλήψεων ωστόσο να αφορά σε ευέλικτες μορφές απασχόλησης.

Η τρέχουσα συγκυρία χαρακτηρίζεται από αρκετές ευνοϊκές εξελίξεις κυρίως στο πεδίο των δημόσιων οικονομικών. Η τρίτη αξιολόγηση του προγράμματος εξελίχθηκε ομαλά χωρίς καθυστερήσεις κάτι που όχι μόνο αποκλείει ένα νέο κύκλο αβεβαιότητας αλλά και δημιουργεί συνθήκες προβλεψιμότητας για το βραχύ μέλλον.

Οι παραπάνω εξελίξεις αναδεικνύουν δύο κρίσιμα ζητήματα: Αφενός τους περιορισμούς που θέτουν οι αυστηρές συνθήκες λιτότητας, αφετέρου, και ίσως μεγαλύτερης σημασίας, την ανάγκη για επιτάχυνση του αργού, ωστόσο υπαρκτού, παραγωγικού μετασχηματισμού της οικονομίας.

ΕΔΩ ολόκληρο το 4ο αναλυτικό δελτίο οικονομικών εξελίξεων του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών «ΕΝΑ».