«Ρότα» για τον ΕΦΚΑ και οι ναυτικοί με εισφορές 29,70%

Οικονομία & Πολιτική Τετάρτη, 27 Δεκεμβρίου 2017 11:35
«Ρότα» για τον ΕΦΚΑ και οι ναυτικοί με εισφορές 29,70%

Σε ποσοστό 29,70% επί του βασικού μισθού των αποδοχών των ναυτικών, ναυτεργατών και συναφών επαγγελμάτων ανέρχονται οι εισφορές που θα παρακρατά πλέον ο ΕΦΚΑ, στον οποίο εντάσσεται οργανικά και λειτουργικά το ΝΑΤ, για κύρια, επικουρική σύνταξη και επιδόματα.

Σχετικές οδηγίες για την ομαλή ένταξη του ΝΑΤ, συμπεριλαμβανομένου του Κεφαλαίου Δυτών και του Κεφαλαίου Ανεργίας - Ασθενείας Ναυτικών (ΚΑΑΝ), το οποίο εντάχθηκε από 1/1/2017 στον ΕΦΚΑ, εξέδωσε ο ασφαλιστικός οργανισμός, σύμφωνα με τον οποίο τα ποσοστά εισφορών των ασφαλισμένων που υπάγονται ή θα υπάγονταν βάσει των γενικών ή ειδικών ή καταστατικών διατάξεων , όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του νόμου, στο ΝΑΤ, υπολογίζονται μηνιαίως επί του βασικού μισθού που δεν μπορεί να είναι κατώτερος από τον προβλεπόμενο στην ισχύουσα ή την τελευταία ισχύσασα ΣΣΕ του κλάδου.

 

Διαβάστε περισσότερα στο bigbusiness.gr