Εθνική: Πρόταση εξαγοράς του 100% της Eurobank, με αναλογία 58/100 μετοχές

Τράπεζες - Χρήμα Παρασκευή, 05 Οκτωβρίου 2012 22:31
Εθνική: Πρόταση εξαγοράς του 100% της Eurobank, με αναλογία 58/100 μετοχές

Εξαιρετική κίνηση ισχύος και για τις δύο τράπεζες! Συμφωνεί το 43,6% της Eurobank. Zανιάς, πρόεδρος και διευθύνων ο Τουρκολιάς. Όμιλος ΕΤΕ, η νέα ονομασία. Ετήσιες συνέργειες 570-630 εκατ.

Η Δημόσια Πρόταση της Εθνικής προβλέπει ότι μετά τη συγχώνευση οι νυν μέτοχοι της Εθνικής θα κατέχουν το 75% της ενιαίας τράπεζας και οι νυν μέτοχοι της Eurobank το 25%.

Οι όροι εξαγοράς προβλέπουν την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με σχέση ανταλλαγής 58 νέων μετοχών της Εθνικής, έναντι 100 μετοχών της Eurobank, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ.

Από την πλευρά της Eurobank, o διευθύνων συμβουλός της, Νίκος Νανόπουλος δήλωσε ότι η πρόταση θα εξεταστεί με γνώμωνα το συμφέρον όλων, μετόχων και εργαζομένων.

Στην ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας αναφέρονται ακόμα μεταξύ άλλων και τα εξής:

•    Μέτοχοι της Eurobank, που εκπροσωπούν συνολικά ποσοστό 43,6% του μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δεσμευτεί να προσφέρουν τις μετοχές τους στη δημόσια πρόταση.

•    Η ΕΤΕ θεωρεί πως η Δημόσια Πρόταση προσφέρει πλεονεκτήματα στρατηγικής σημασίας καθώς ο ενιαίος φορέας αναμένεται:

-    να δημιουργήσει έναν διευρυμένο τραπεζικό όμιλο με μεγαλύτερη σταθερότητα και βιωσιμότητα, ο οποίος θα συμβάλει στη χρηματοδότηση της ανάκαμψης της Ελληνικής  οικονομίας   και  να   βοηθήσει   στην  αποκατάσταση   του   κλίματος εμπιστοσύνης στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η δυνατότητα συνδυασμού προϊόντων, δικτύων διάθεσης και ισολογισμών θα επιτρέψει στον νέο τραπεζικό όμιλο να ανταποκριθεί καλύτερα στις ανάγκες των πελατών σε όλη την περιφέρεια.

-    να επιτύχει υψηλό βαθμό συνεργειών και δημιουργία αξίας μέσω ενός αξιόπιστου σχεδίου ενοποίησης, το οποίο θα συνδυάζει τα καλύτερα στοιχεία και από τα δύο ιδρύματα, και 

-    να προσφέρει σημαντικά βελτιωμένες δυνατότητες ανεξαρτητοποίησης από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά τα επόμενα χρόνια.

 

Δηλώσεις

Ο Γεώργιος Ζανιάς, Πρόεδρος της ΕΤΕ επεσήμανε:

«Η Δημόσια Πρόταση που ανακοινώθηκε σήμερα, στοχεύει στη δημιουργία ενός διευρυμένου τραπεζικού ομίλου στην Ελλάδα που θα διαδραματίσει τον καίριο ρόλο του πυλώνα σταθεροποίησης του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος και θα παράσχει την απαραίτητη χρηματοδότηση που θα στηρίξει την Ελληνική οικονομική ανάκαμψη

Από την πλευρά του ο Αλέξανδρος Τουρκολιάς, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΕ σημείωσε:

«Με την παρούσα Δημόσια Πρόταση, η ΕΤΕ επιταχύνει την τάση ενοποίησης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, δημιουργώντας ένα μακροπρόθεσμα βιώσιμο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ικανό να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις που βιώνει η Ελλάδα και ταυτόχρονα να δημιουργήσει ευκαιρίες για τους μετόχους και των δύο τραπεζών. Η στήριξη μεγάλης μερίδας μετόχων της Eurobank ισχυροποιεί τη Δημόσια Πρόταση. Είμαστε πεπεισμένοι ότι και το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank θα αναγνωρίσει την αξία που δημιουργεί η Δημόσια Πρότασή μας και θα προτείνει τη συναλλαγή στους μετόχους της Eurobank. Καλωσορίζουμε στην Εθνική Τράπεζα την διακεκριμένη διοίκηση και το προσωπικό της Eurobank και προσδοκούμε τη σημαντική τους συνεισφορά για ένα επιτυχημένο κοινό μέλλον».

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Εθνικής, στα Δελτία Τύπου.