Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Θέλει 1 δισ. το Δημόσιο

Αγορές - Χρηματιστήρια Κυριακή, 16 Σεπτεμβρίου 2012 18:51
Θέλει 1 δισ. το Δημόσιο

Δημοπρασία έντοκων γραμματίων θα διεξάγει την Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου το υπουργείο Οικονομικών.

 Το Δημόσιο θα εκδώσει έντοκα γραμμάτια διάρκειας 13 εβδομάδων, ποσού 1 δισ. ευρώ, με ημερομηνία λήξης την 21η Δεκεμβρίου 2012.
Ο κανονισμός αυτός, μάλιστα, παρέχει τη δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο κατά την ημέρα της διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και κατά το χρονικό διάστημα των δύο εργάσιμων ημερών μετά το τέλος αυτής, και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ. της δεύτερης εργάσιμης ημέρας.