Έδωσαν εγγυήσεις για την Εμπορική

Τράπεζες - Χρήμα Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2012 20:09
Έδωσαν εγγυήσεις για την Εμπορική

Συγκεκριμένες προτάσεις και εγγυήσεις ζήτησε και πήρε η Τράπεζα της Ελλάδος από τις τρεις τράπεζες που διεκδικούν την Εμπορική, αφού και οι τρεις προσφέρουν πάγια υψηλής διαβάθμισης.

Η επικαιροποίηση των προτάσεων έγινε μετά από επιστολή της ΤτΕ προκειμένου οι τρεις ενδιαφερόμενες τράπεζες (Εθνική, Alpha Bank, Eurobank) να πείσουν την Credit Agricole να συνεχίσει τη χρηματοδότηση προς την Εμπορική, να καλύψει το χρηματοδοτικό κενό και να ανακεφαλαιοποιήσει την τράπεζα.

Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν επιθυμεί να δοθούν ως εγγυήσεις στοιχεία που επηρεάζουν τη ρευστότητα των τραπεζών, από τη στιγμή που πρώτος στόχος είναι η κεφαλαιακή τους ενίσχυση. Για το λόγο αυτό στα πάγια που προκρίνονται συγκαταλέγονται ομόλογα σε τίτλους του εξωτερικού, τιτλοποιημένα δάνεια και περιουσιακά στοιχεία των τριών μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανακοίνωση της απόφασης για την πώληση της Εμπορικής αναμένεται προς τα τέλη Σεπτέμβρη.