Φράγκου, Δαυίδ και Στασινόπουλος στο Δ.Σ. της Eurobank

Τράπεζες - Χρήμα Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2012 21:32
Φράγκου, Δαυίδ και Στασινόπουλος στο Δ.Σ. της Eurobank

Η Αγγελική Φράγκου, ο Γιώργος Δαυίδ και ο Νικόλας Στασινόπουλος. αποτελούν τα νέα μέλη του Δ.Σ. της Eurobank, τα οποία εξελέγησαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση.

 

Πιο συγκεκριμένα, η Αγγελική Φράγκου είναι η νέα πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της Navios Maritime Holdings Inc., ο Γιώργος Δαυίδ είναι ο νέος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Coca-Cola και ο Νικόλαος Στασινόπουλος ο νέος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Βιοχάλκο.

Αναλυτικότερα, το Δ.Σ. αποφάσισε τη συγκρότησή του σε σώμα και τον καθορισμό των εκτελεστικών και μη μελών του ως εξής:

1. Ευθύμιος Ν. Χριστοδούλου, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος
2. Γεώργιος Κ. Γόντικας, Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος
3. Νικόλαος Κ. Νανόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
4. Νικόλαος Β. Καραμούζης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
5. Μιχαήλ Η. Κολακίδης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
6. Βύρων Ν. Μπαλλής, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
7. Νικόλαος Κ. Παυλίδης, εκτελεστικό μέλος
8. Παναγιώτης Β. Τριδήμας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
9. Σπύρος Λ. Λορεντζιάδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
10. Αθανάσιος Ι. Μαρτίνος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
11. Δημήτριος Θ. Παπαλεξόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
12. Αγγελική Ν. Φράγκου, μη εκτελεστικό μέλος
13. Γιώργος Α. Δαυίδ, μη εκτελεστικό μέλος
14. Νικόλαος Μ. Στασινόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος
15. Δημήτριος Α. Γεωργούτσος, εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου
16. Χρήστος Μ. Γκλαβάνης, εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας