Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Η Eurobank ανθεκτικότερη όλων, οδεύει προς τη μέγιστη συμμετοχή και προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων

Τράπεζες - Χρήμα Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2015 13:08
Η Eurobank ανθεκτικότερη όλων, οδεύει προς τη μέγιστη συμμετοχή και προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων

Μετά τη δημοσιοποίηση των stress tests από την ΕΚΤ, κύκλοι προσκείμενοι στη Eurobank σχολίαζαν ότι η αξιολόγηση την ανέδειξε ως την ανθεκτικότερη τράπεζα με τις χαμηλότερες συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες και ότι η διοίκησή της θα επιδιώξει τη μέγιστη συμμετοχή και την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων υψηλής ποιότητας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τους ίδιους κύκλους, μετά από την λεπτομερή εξέταση των δανειακών χαρτοφυλακίων και των οικονομικών στοιχείων, το AQR (Asset Quality Review) ανέδειξε τη σχετική ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου της Eurobank.

Με βάση τις ανάγκες που προσδιόρισαν το AQR και τα stress test, η Eurobank εμφάνισε πολύ χαμηλές πρόσθετες κεφαλαιακές ανάγκες (339 εκατ. ευρώ) στο βασικό σενάριο (με βάση το όριο CET1 στο 9,5%) και τις χαμηλότερες συνολικές (2,1 δισ. ευρώ) μεταξύ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών στο δυσμενές σενάριο (με βάση το όριο CET1 8%). 

Με την εντυπωσιακή της επίδοση στα stress test του 2015, η Eurobank κατάφερε μια πλήρη αντιστροφή της εικόνας και της θέσης της (συγκριτικά με τις ασκήσεις του 2013 και 2014) ως η Τράπεζα με ελάχιστο κεφαλαιακό έλλειμμα στο βασικό σενάριο της άσκησης και με τις μικρότερες κεφαλαιακές ανάγκες στο δυσμενές σενάριο. 

Το αποτέλεσμα του βασικού σεναρίου των stress test, όπου η Eurobank παρουσιάζει πολύ μικρές κεφαλαιακές ανάγκες, επιβεβαιώνει ότι η Τράπεζα παρέμεινε ανθεκτική κεφαλαιακά παρά το σοκ που υπέστη η  ελληνική οικονομία και τις απρόβλεπτες αρνητικές επιπτώσεις από την επιβολή των capital controls το καλοκαίρι.

Η Eurobank θα επιδιώξει τη μέγιστη συμμετοχή και την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων υψηλής ποιότητας, απευθυνόμενη στους υφιστάμενους καθώς και σε νέους ιδιώτες μετόχους με στόχο την πλήρη κεφαλαιακή της θωράκιση. 

Η προσπάθεια αυτή ξεκινάει με αφετηρία τη διαχείριση των στοιχείων Παθητικού της (LME) ύψους 877 εκ ευρώ, ποσό το οποίο από μόνο του υπερκαλύπτει τις κεφαλαιακές ανάγκες του βασικού σεναρίου.

Με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης, η Τράπεζα θα είναι σε θέση απερίσπαστα να προχωρήσει στη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας και στην αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων. 

Ο συνδυασμός επαρκούς κεφαλαιακής βάσης -ανθεκτικής και σε ακραίες συνθήκες, όπως πιστοποίησε η ΕΚΤ- ποιότητας δανειακού χαρτοφυλακίου και ομαλοποίησης των συνθηκών που θα επιτρέψουν την σταδιακή επιστροφή των καταθέσεων στο τραπεζικό σύστημα, ενισχύει την ικανότητα της Eurobank να στηρίξει τους πελάτες της και να ανταποκριθεί στις μεγαλύτερες προκλήσεις. 

Eurobank: Αποτελέσματα συνολικής αξιολόγησης από την ΕΚΤ