Πειραιώς: Υψηλότερες οι κεφαλαιακές ανάγκες της, λόγω μεγέθους και στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Τράπεζες - Χρήμα Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2015 13:53
Πειραιώς: Υψηλότερες οι κεφαλαιακές ανάγκες της, λόγω μεγέθους και στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Από τη δημοσιοποίηση των stress tests, προκύπτει ότι η Τράπεζα Πειραιώς έχει τις υψηλότερες κεφαλαιακές ανάγκες. Υπάρχουν, όμως, σοβαροί λόγοι και εξηγήσεις, οι οποίες σχετίζονται κατά πρώτον με το ότι η τράπεζα είναι η μεγαλύτερη στη χώρα και ότι συνέχισε να στηρίζει τις χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς και αναλυτές, η Τράπεζα Πειραιώς ήταν από την αρχή της κρίσης πρωταγωνιστής, στη μεγάλη αναδιάρθρωση και την συγκέντρωση του εγχώριου τραπεζικού συστήματος.

Η Τράπεζα Πειραιώς δεν κλείστηκε στον εαυτό της σηκώνοντας τείχη, συνέχισε να στηρίζει καινοτομίες και κρίσιμους για την προοπτική της ελληνικής οικονομίας κλάδους (βλέπε ξενοδοχεία, ακτοπλοΐα, ενέργεια, τεχνολογία) και προχώρησε στην απόκτηση άλλων τραπεζών που δεν ήθελαν ή δεν μπορούσαν να συνεχίζουν μέσα στην πορεία της ελληνικής οικονομίας υπό συνθήκες μεγάλης κρίσης.

Επίσης, η Τράπεζα Πειραιώς είναι η τράπεζα που για όλη την περίοδο της κρίσης συνέχισε να στηρίζει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν και το μεγαλύτερο μέρος των εργαζομένων (περίπου ενάμισι εκατομ. εργαζόμενους).

Η μεθοδολογία των φετινών stress tests στην Ελλάδα, θεώρησε (αδικαιολόγητα) υψηλού κινδύνου τα δάνεια προς τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να προκύψουν με τη μεθοδολογία αυτή περισσότερα νέα κεφάλαια προς άντληση, με δεδομένο ότι η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει με διαφορά πολύ μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο δανείων προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ( περίπου 40% μερίδιο αγοράς).

Χαρακτηριστικό στοιχείο για τη μεθοδολογία των φετινών stress tests είναι ότι, τα ενέχυρα που έχουν δοθεί στις τράπεζες από τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για τα δάνειά τους, «κουρεύτηκαν» τόσο δραματικά που οι αξίες των ενεχύρων φέτος αποτιμήθηκαν στο 12-15% των αντίστοιχων αξιών του 2008-2009.

Κατά τους ίδιους αναλυτές, η Πειραιώς είναι η μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα, συνεπώς έχει σαφώς μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο δανείων έναντι των  άλλων τραπεζών, ξεπερνώντας από μόνη της το 30% της εγχώριας αγοράς. Αναλογικώς λοιπόν, προκύπτουν και μεγαλύτερες νέες κεφαλαιακές ανάγκες, μετά από τα stress tests. Άλλωστε, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες αναδιάρθρωσης της οικονομίας που γέννησε η κρίση, τα τελευταία 3 χρόνια η Πειραιώς απορρόφησε άλλες 6 τράπεζες, με διαφορετικά χαρτοφυλάκια δανείων και πιστωτικών κριτηρίων και διαφορετική έως τότε διοικητική στρατηγική. 

Τέλος, οι ίδιοι αναλυτές και παράγοντες, υπενθυμίζουν ότι η Τράπεζα Πειραιώς, πριν από 2 χρόνια, αποπλήρωσε προς το ελληνικό Δημόσιο τις προνομιούχες μετοχές που είχε λάβει ως κεφαλαιακή ενίσχυση το 2008, με το ξέσπασμα της κρίσης, στο πλαίσιο της κυβερνητικής στήριξης προς όλες τις τράπεζες.

Τα κεφάλαια αυτά δεν έχουν επιστραφεί στο Δημόσιο από όλες τις τράπεζες. Η Τράπεζα Πειραιώς τα επέστρεψε αποπληρώνοντας εγκαίρως την υποχρέωσή της, ύψους 750εκατ. ευρώ. Εάν δεν είχαν επιστραφεί, οι κεφαλαιακές ανάγκες θα ήταν σήμερα μικρότερες κατά 750 εκατ. ευρώ, αλλά η συμμετοχή του Δημοσίου στα κεφάλαιά της μεγαλύτερη.