Παραμένει στις αναπτυγμένες αγορές το Χ.Α.

Αγορές - Χρηματιστήρια Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2012 17:02
Παραμένει στις αναπτυγμένες αγορές το Χ.Α.

Διατήρησε τη θέση του το Χρηματιστήριο Αθηνών στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών, σύμφωνα με την αξιολόγηση του οίκου FTSE.

Παρά το γεγονός αυτό, το Χ.Α. παραμένει στην λίστα παρακολούθησης του οίκου έως ότου εκδοθούν και  τα αποτελέσματα της νέας αξιολόγησης, η οποία θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2013, προκειμένου να γίνει γνωστό αν η ελληνική αγορά θα παραμείνει στην κατηγορία «advanced» ή θα υποβιβαστεί στην κατηγορία των «advanced emerging» αγορών.