Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Τρίμηνα και εξάμηνα έντοκα: Το Δημόσιο άντλησε 2,950 δισ. ευρώ, με αμετάβλητο επιτόκιο

Τράπεζες - Χρήμα Τετάρτη, 08 Ιουνίου 2016 13:51
Τρίμηνα και εξάμηνα έντοκα: Το Δημόσιο άντλησε 2,950 δισ. ευρώ, με αμετάβλητο επιτόκιο

 

Ποσό 2,950 δισ. ευρώ άντλησε σήμερα το ελληνικό δημόσιο σε δύο δημοπρασίες εντόκων γραμματίων τρίμηνης και εξάμηνης διάρκειας, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους του υπουργείο Οικονομικών. Αμετάβλητο το επιτόκιο και στις δύο δημοπρασίες.

 

Ειδικότερα, από τη δημοπρασία τρίμηνων εντόκων γραμματίων αντλήθηκαν 1,3 δισ. ευρώ με επιτόκιο 2,70% αμετάβλητο συγκριτικά με την προηγούμενη δημοπρασία εντόκων γραμματίων αντίστοιχης διάρκειας.

Το ύψος των προσφορών που υποβλήθηκαν υπερκάλυψαν 1,30 φορές το δημοπρατούμενο ποσό ύψους 1 δισ. ευρώ.

Από τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας αντλήθηκαν 1,650 δισ. ευρώ με επιτόκιο 2,97% αμετάβλητο συγκριτικά με την προηγούμενη δημοπρασία εντόκων γραμματίων αντίστοιχης διάρκειας. Το προσφερόμενο ποσό υπερκάλυψε 1,30 φορές το δημοπρατούμενο ποσό των 1,250 δισ. ευρώ.