Καραμούζης: Η Eurobank θα συμβάλει στη χρηματοδότηση της οικονομίας/ Καραβίας: Στόχος η επιστροφή στην κερδοφορία

Τράπεζες - Χρήμα Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2016 12:46
Καραμούζης: Η Eurobank θα συμβάλει στη χρηματοδότηση της οικονομίας/ Καραβίας: Στόχος η επιστροφή στην κερδοφορία

Η Eurobank είναι έτοιμη να συμβάλει στην ανάπτυξη, την παραγωγική ανασυγκρότηση, τη χρηματοδότηση της οικονομίας, δήλωσε ο πρόεδρος της τράπεζας Ν. Καραμούζης. Στόχος μας, η επιστροφή στην κερδοφορία το 2016, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος, Φ. Καραβίας.

Το μεγάλο ζητούμενο είναι πλέον η ταχύτητα επιστροφής της χώρας σε υψηλούς ρυθμούς επενδύσεων, ανάπτυξης και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, τόνισε ο Νίκος Καραμούζης.

Μιλώντας στην γενική συνέλευση των μετόχων της Eurobank, o κ. Καραμούζης τόνισε ότι κλειδί για την επανεκκίνηση της οικονομίας είναι η απελευθέρωσή της από τα δεσμά του κρατισμού, της γραφειοκρατίας, του συντεχνιασμού, των ιδεολογικών εμμονών, των κατεστημένων συμφερόντων και του ατελούς ανταγωνισμού.

«Ανάπτυξη με υπερφορολόγηση, υψηλά πραγματικά επιτόκια, μείωση μισθών και διαρκή δημοσιονομική λιτότητα δεν θα έρθει, ανάπτυξη χωρίς μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις, σημαντικές εισροές ξένων κεφαλαίων και άνθιση της ιδιωτικής οικονομίας δεν θα επιτευχθεί», τόνισε.

Σύμφωνα με τον κ. Καραμούζη «είναι καθοριστικό να συνδυάσουμε τη συνεπή εφαρμογή των συμφωνηθέντων με τους θεσμούς με σχέδιο εμπροσθοβαρών ρηξικέλευθων αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και γενναίων θεσμικών μεταρρυθμίσεων που,

• προωθούν τις ιδιωτικοποιήσεις με αναπτυξιακό περιεχόμενο, 

• ενθαρρύνουν τις ιδιωτικές επενδύσεις, την οικονομική εξωστρέφεια, τις εισροές διεθνών κεφαλαίων, καλύπτοντας το σημαντικό επενδυτικό και αποταμιευτικό κενό,

• διαμορφώνουν φιλικό περιβάλλον για την επιχειρηματικότητα, τις επενδύσεις, τα ξένα κεφάλαια, τη διαμονή και δραστηριοποίηση ξένων κατοίκων στην Ελλάδα, 

• διαμορφώνουν μικρότερο επιτελικό και αποτελεσματικό κράτος,

• προχωρούν στην αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της δικαιοσύνης,

• μειώνουν τους φορολογικούς συντελεστές και περιορίζουν τη φοροδιαφυγή,

• βελτιώνουν τις συνθήκες ρευστότητας και αίρουν τους περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων,

• υλοποιούν τα μεγάλα έργα υποδομών,

• αξιοποιούν τους σημαντικούς πόρους του ΕΣΠΑ και τις διεθνείς επίσημες χρηματοδοτήσεις,

 • μεταφέρουν παραγωγικούς πόρους από μη εμπορεύσιμες διεθνώς δραστηριότητες σε εμπορεύσιμες, από τις εγχώριες υπηρεσίες και το Δημόσιο στη Βιομηχανία και την Αγροτική παραγωγή, από την κατανάλωση στις επενδύσεις και  τις εξαγωγές, 

• στοχεύουν στη δημοσιονομική πειθαρχία παράλληλα με τη βιώσιμη αναδιάρθρωση του Δημοσίου χρέους,

• συνδυάζουν την ανάπτυξη με την κοινωνική συνοχή, προστασία και  ευκαιρίες και μέρισμα επιτυχίας σε όλους.

 • ενθαρρύνουν την ιδιωτική κοινωνική ευθύνη, προσφορά και αλληλεγγύη, επιχειρήσεων και ιδιωτών.

Αναφερόμενος στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα είπε ότι βρίσκεται αντιμέτωπο με μια σειρά από εγχώριες και διεθνείς προκλήσεις που εντείνουν τον ανταγωνισμό, καθιστούν αναγκαία την αλλαγή του επιχειρηματικού και λειτουργικού μοντέλου και περιορίζουν τις δυνατότητες επίτευξης υψηλών αποδόσεων στα ίδια κεφάλαια.

Καθοριστικοί παράγοντες, σύμφωνα με τον κ. Καραμούζη, είναι μεταξύ άλλων:

 • Τα αρνητικά επιτόκια και οι χαμηλοί ρυθμοί ανάπτυξης της οικονομίας.

• Η ταχεία ανάπτυξη των αγορών χρήματος και κεφαλαίου, που προσφέρει εναλλακτικές λύσεις σε καταθέτες και δανειζόμενους.

 • Η ραγδαία ανάπτυξη του ανταγωνισμού από μη τραπεζικούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, που υπόκεινται σε χαλαρότερη εποπτεία και κόστος λειτουργίας και μεγαλύτερη τεχνολογική ένταση και εξειδίκευση.

• Η ψηφιοποίηση και η σημαντική ανάπτυξη των τεχνολογικών καινοτομιών που καθιστούν αναγκαία το ριζικό μετασχηματισμό της τραπεζικής αρχιτεκτονικής.

• Το αυστηρότερο ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο που αυξάνει σημαντικά το κόστος λειτουργίας και προσέλκυσης καταθέσεων, ενώ περιορίζει τις δυνατότητες μόχλευσης του ισολογισμού και προσέλκυσης και διατήρησης ικανών στελεχών.

 • Οι υφιστάμενες βαριές και γραφειοκρατικές δομές, οι πολύπλοκες διαδικασίες, η κουλτούρα της συνήθειας και της ρουτίνας, το ακριβό κόστος λειτουργίας και ο χαμηλός βαθμός ευελιξίας που καθιστούν τις τράπεζες ευάλωτες στον ανταγωνισμό.

Η αντιμετώπιση των παραπάνω προκλήσεων, κυρίως στην Ευρώπη, αναμένεται να επιφέρει στον τραπεζικό κλάδο:

- επιτάχυνση των συγχωνεύσεων και εξαγορών,

- περαιτέρω εκλογίκευση του λειτουργικού κόστους,

- σημαντικές επενδύσεις στην τεχνολογία,

- αυξανόμενη εξειδίκευση,

- αποχώρηση από δραστηριότητες χαμηλής αποδοτικότητας, 

- και σημαντικός λειτουργικός, διοικητικός  και οργανωτικός μετασχηματισμός.

«Ο τραπεζικός τομέας και η Eurobank, είναι έτοιμοι, να συνεργαστούν και να συμβάλουν σ’ αυτό το νέο ξεκίνημα, σε μια εθνική προσπάθεια επιστροφής στην κανονικότητα, την ανάπτυξη, την παραγωγική ανασυγκρότηση, τη χρηματοδότηση της οικονομίας, στο άνοιγμα των αγορών, στην επιτυχή αντιμετώπιση των προβληματικών δανείων, στην κοινωνική προοπτική.

Είμαι αισιόδοξος ότι θα τα καταφέρουμε, αρκεί να έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας και στο μέλλον της χώρας».

* Στις μεγάλες προκλήσεις του τραπεζικού κλάδου, αναφέρθηκε από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, και τόνισε ότι στόχος της τράπεζας για το 2016 είναι η επιστροφή στην κερδοφορία. Η αποτελεσματική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η επιστροφή των καταθέσεων και η χρηματοδότηση των υγιών επιχειρήσεων, οι προτεραιότητες.