Eurobank: Κέρδη 37 εκατ. στο α΄ 3μηνο/Καραμούζης: Κλείνει ο κύκλος στασιμότητας

Τράπεζες - Χρήμα Παρασκευή, 19 Μαΐου 2017 17:43
Eurobank: Κέρδη 37 εκατ. στο α΄ 3μηνο/Καραμούζης: Κλείνει ο κύκλος στασιμότητας

Καθαρά κέρδη 37 εκατ. ευρώ,  με τα 29 εκατ. από διεθνείς δραστηριότητες, κατέγραψε η Eurobank στο πρώτο τρίμηνο του 2017, πιστοποιώντας ότι ο χρηματοοικονομικός τομέας συνέρχεται σταδιακά, παρά την πολυετή κρίση και τη μεγάλη εκκρεμότητα των κόκκινων δανείων. Καραμούζης: Κλείνει ο κύκλος στασιμότητας και ανησυχίας για τη χώρα.

Τα κύρια σημεία των αποτελεσμάτων του Α΄ Τριμήνου 2017

* Καθαρά Κέρδη 37 εκατ. ευρώ το Α΄ τρίμηνο 2017, εκ των οποίων 29 εκατ. ευρώ από τις διεθνείς δραστηριότητες

* Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξημένα κατά 9,6% σε ετήσια βάση 

* Νέα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) σε αρνητικό έδαφος για 2ο συνεχόμενο τρίμηνο (-72 εκατ. ευρώ)

* Μείωση των NPEs κατά 290 εκατ. ευρώ σε σχέση με το τέλος 2016   

* Μείωση καταθέσεων κατά 372 εκατ. ευρώ το Α΄ τρίμηνο 2017 

* Τρέχουσα χρηματοδότηση ELA 11,6 δισ. ευρώ, μειωμένη κατά 0,8 δισ. ευρώ από τα υψηλά του 2017

* Δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,3% 

Ν. Καραμούζης: Η συμφωνία με τους δανειστές, μειώνει τις αβεβαιότητες και τους κινδύνους

O πρόεδρος του του ΔΣ., Νικόλαος Καραμούζης δήλωσε: «H συμφωνία της Ελλάδας με τους δανειστές διαμορφώνει ένα σταθερότερο οικονομικό περιβάλλον, μειώνοντας τις αβεβαιότητες και τους κινδύνους που επικράτησαν κατά το α’ τρίμηνο του έτους.  Η ψήφιση της δέσμης επώδυνων μέτρων, σε συνδυασμό με τη βιώσιμη ρύθμιση του δημόσιου χρέους και την προοπτική ένταξης των ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ, διαφαίνεται ότι κλείνουν τον κύκλο της στασιμότητας και της ανησυχίας για τις προοπτικές της χώρας.

Κρίσιμο ζητούμενο για την οριστική αντιμετώπιση των προβλημάτων της χώρας, η επιστροφή της σε ισχυρή διατηρήσιμη αναπτυξιακή τροχιά, που θα επιταχυνθεί αν υλοποιηθούν με συνέπεια πολιτικές ανάκτησης της εμπιστοσύνης των αγορών, εφαρμογής των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων και ιδιωτικοποιήσεων, προσέλκυσης σημαντικών διεθνών και εγχώριων επενδύσεων, υλοποίησης ενός εξωστρεφούς οικονομικού αναπτυξιακού προτύπου, αξιοποίησης των σημαντικών πόρων του ΕΣΠΑ, αποκλιμάκωσης των επιτοκίων και των πριμ κινδύνου, μείωσης της φορολογικής επιβάρυνσης και σταδιακής πλήρους  απελευθέρωσης των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων.

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε αναπτυξιακό περιβάλλον και με ευνοϊκές προσδοκίες και κλίμα διαθέτει τις προϋποθέσεις να στηρίξει την επιστροφή της οικονομίας σε αναπτυξιακή τροχιά και να διαχειριστεί επιτυχώς το μεγάλο ύψος των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η Eurobank, με ισχυρή χρηματοοικονομική βάση, σχέδιο και άξιο προσωπικό, στοχεύει να πρωταγωνιστήσει στο νέο περιβάλλον και να στηρίξει τις ανάγκες των πελατών της σε μια ανακάμπτουσα ελληνική οικονομία.»

Φ. Καραβίας: Πετύχαμε τους βασικούς στόχους της κερδοφορίας και της περαιτέρω μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων

Από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Φωκίων Καραβίας δήλωσε: «Κατά το 1ο τρίμηνο του 2017, η Τράπεζα πέτυχε στους βασικούς στόχους της κερδοφορίας και της περαιτέρω μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs),  παρά το οικονομικό κλίμα, που επηρέασε αρνητικά κυρίως στις καταθέσεις καθώς και στην αύξηση των δανείων με καθυστέρηση πέρα των 90 ημερών. 

Σε ετήσια βάση - σε σύγκριση με το 1ο τρίμηνο του 2016 - τα βασικά έσοδα προ-προβλέψεων εμφανίζονται αυξημένα κατά 10%, με τα έσοδα από τόκους σταθερά, τις προμήθειες αυξημένες κατά 18% περίπου και τα λειτουργικά έξοδα μειωμένα κατά 3,4%. Το ύψος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων μειώθηκε κατά 290  εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τη στοχοθεσία που έχει υποβληθεί στις εποπτικές αρχές, αποτέλεσμα που επιβεβαιώνει τη δέσμευση μας για επίτευξη του συνολικού στόχου για το 2017.

Για ένα ακόμη τρίμηνο, οι διεθνείς δραστηριότητες είχαν ιδιαίτερα θετική συμβολή στα αποτελέσματα της Τράπεζας, με όλες τις θυγατρικές του εξωτερικού να είναι κερδοφόρες.

Η ολοκλήρωση της 2ης αξιολόγησης, η αναμενόμενη συμφωνία για το χρέος και ένταξη των ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης καθώς και η επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων οδηγούν στην βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος, γεγονός που αποτυπώνεται ήδη στις αποτιμήσεις της αγοράς. Ένα βελτιωμένο οικονομικό κλίμα θα διευκολύνει την επίτευξη όλων των στρατηγικών στόχων της Τράπεζας για το τρέχον έτος και ιδιαίτερα της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.»

Ανάλυση Αποτελεσμάτων Α΄ Τριμήνου 2017

Το Α΄ τρίμηνο 2017 η Eurobank κατέγραψε καθαρά κέρδη 37 εκατ. ευρώ

Ειδικότερα: 

Tα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε 381 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 1,9% έναντι του  Δ΄ τριμήνου 2016 και σταθερά έναντι του Α΄ τριμήνου 2016.  Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου διατηρήθηκε σε 2,31%. 

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ανήλθαν σε 80 εκατ. ευρώ το Α΄ τρίμηνο 2017, έναντι 82 εκατ. ευρώ το Δ΄ τρίμηνο 2016 και 68 εκατ. ευρώ το Α΄ τρίμηνο 2016 και αντιστοιχούσαν σε 50 μονάδες βάσης επί του συνόλου του ενεργητικού (εξαιρουμένων των δαπανών για τη χρήση των ομολόγων του Πυλώνα ΙΙ). 

Τα οργανικά έσοδα μειώθηκαν κατά 2,1% σε 461 εκατ. ευρώ και τα  λοιπά έσοδα υποχώρησαν από 55 εκατ. ευρώ σε 40 εκατ. ευρώ το Α΄ τρίμηνο 2017, με αποτέλεσμα τα συνολικά έσοδα να διαμορφωθούν σε 501 εκατ. ευρώ, από 526 εκατ. ευρώ το Δ΄ τρίμηνο 2016. 

Οι Λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 3,4% έναντι του Α΄ τριμήνου 2016 και ανήλθαν σε 245 εκατ. ευρώ το Α΄ τρίμηνο 2017, ενώ στην Ελλάδα υποχώρησαν κατά 4,9% σε 179 εκατ. ευρώ Ο δείκτης κόστους προς έσοδα διαμορφώθηκε σε 48,8% το Α΄ τρίμηνο 2017. 

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων μειώθηκαν κατά 5,4% έναντι του Δ΄ τριμήνου 2016, ενώ αυξήθηκαν κατά 9,6% σε ετήσια βάση σε 217 εκατ. ευρώ Παράλληλα, τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων υποχώρησαν κατά 9,6% σε σχέση με το Δ΄ τρίμηνο 2016 και κατά 1,7% έναντι του Α΄ τριμήνου 2016 σε 257 εκατ. ευρώ

Τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ήταν θετικά και ανήλθαν σε 154 εκατ. ευρώ το Α΄ τρίμηνο 2017, ωστόσο τα νέα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) ήταν αρνητικά για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκαν σε -72 εκατ. ευρώ Ο δείκτης των NPEs μειώθηκε κατά 20 μονάδες βάσης σε 45,0% του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων στο τέλος του Α΄ τριμήνου 2017, ενώ τα συνολικά NPEs μειώθηκαν κατά 290 εκατ. ευρώ σε σχέση με το τέλος του 2016. Η κάλυψη των NPEs και των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών από προβλέψεις διαμορφώθηκε σε 50,8% και 65,5% αντίστοιχα. Οι προβλέψεις έναντι πιστωτικών κινδύνων ανήλθαν σε 188 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν σε 1,94% επί των μέσων χορηγήσεων το Α΄ τρίμηνο 2017.  

Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό παρέμειναν σταθερά κερδοφόρες για ακόμα ένα τρίμηνο, καθώς το καθαρό αποτέλεσμα  διαμορφώθηκε σε 29εκ, με όλες τις χώρες να είναι κερδοφόρες. 

O δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας Ι (CET1) διαμορφώθηκε σε 17,3% επί του σταθμισμένου ενεργητικού. Με την πλήρη εφαρμογή του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ, ο δείκτης ανήλθε σε 13,9%, από 13,8% στο τέλος του 2016.

Η χρηματοδότηση από τον έκτακτο μηχανισμό ELA ανήλθε σε  12,2 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου 2017 και 11,6 δισ. ευρώ στις 11 Μαΐου του τρέχοντος έτους, μειωμένη κατά 0,8 δισ. ευρώ από τα υψηλά του 2017. 

Οι καταθέσεις πελατών μειώθηκαν κατά 372 εκατ. ευρώ και οι χορηγήσεις (προ προβλέψεων) υποχώρησαν κατά 446 εκατ. ευρώ το Α΄ τρίμηνο 2017. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 115,1% την ίδια περίοδο..

Οικονομικά Στοιχεία Eurobank

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη  Α΄ Τριμ. 2017 Δ΄ Τριμ. 2016  Μεταβολή Γ΄ Τριμ. 2016 Β΄ Τριμ. 2016 Α΄ Τριμ. 2016
Καθαρά Έσοδα από Τόκους €381εκ. €389εκ. -1,90% €389εκ. €388εκ. €383εκ.
Καθαρά Έσοδα Προμηθειών  €80εκ. €82εκ. -2,90% €76εκ. €71εκ. €68εκ.
Λειτουργικά Έσοδα €501εκ. €526εκ. -4,70% €497εκ. €527εκ. €514εκ.
Λειτουργικά Έξοδα €245εκ. €242εκ. 1,00% €247εκ. €250εκ. €253εκ.
Οργανικά Κέρδη προ Προβλέψεων  €217εκ. €229εκ. -5,40% €218εκ. €209εκ. €198εκ.
Κέρδη προ Προβλέψεων  €257εκ. €284εκ. -9,60% €249εκ. €277εκ. €261εκ.
Προβλέψεις για Πιστωτικούς Κινδύνους €188εκ. €186εκ. 1,00% €191εκ. €222εκ. €175εκ.
Καθαρό Αποτέλεσμα μετά από φόρους €37εκ. €38εκ. -4,70% €85εκ. €46εκ. €60εκ.