Εξάμηνα έντοκα: Το Δημόσιο άντλησε 1,3 δισ., με αμετάβλητο επιτόκιο

Τράπεζες - Χρήμα Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017 13:45
Εξάμηνα έντοκα: Το Δημόσιο άντλησε 1,3 δισ., με αμετάβλητο επιτόκιο

Το ποσό των 1,3 δισ. ευρώ άντλησε σήμερα το ελληνικό δημόσιο κατά τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας, με αμετάβλητο επιτόκιο σε σχέση με την αντίστοιχη προηγούμενη δημοπρασία.  με μειωμένο επιτόκιο στο 2,4% έναντι 2,5% στην προηγούμενη δημοπρασία. Η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 1,36 φορές.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 1.000 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 1,91%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1.362 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,36 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017.
Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 300 εκατομμυρίων Ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017, στις 12μ.μ.