Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Τι απαντά η διοίκηση για την απεργία εργαζομένων

Αγορές - Χρηματιστήρια Δευτέρα, 06 Νοεμβρίου 2017 15:48
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Τι απαντά η διοίκηση για την απεργία εργαζομένων

Απαντήσεις στα αιτήματα των υπαλλήλων της που πραγματοποιούν διήμερη απεργία δίνει η διοίκηση της Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το ΔΣ είναι πάντα έτοιμο να αναλάβει τις ευθύνες του, σημειώνει και παραδέχεται τις ελλείψεις προσωπικού.

Ειδικότερα, σχετικά με την ανακοίνωση της απεργίας των υπαλλήλων της η Επ. Κεφαλαιαγοράς επισημαίνει τα εξής:

1. Η Διοίκηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς έχει προβεί σε επανειλημμένες ενέργειες σχετικά με την αποτελεσματικότερη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία της. Σε ό,τι αφορά τις ελλείψεις προσωπικού, πράγματι υπάρχει πρόβλημα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι επηρεάζεται η εύρρυθμη λειτουργία της. Άλλωστε τα τελευταία δύο έτη ο αριθμός των υπαλλήλων παρέμεινε ο ίδιος, με αυξημένες όμως αρμοδιότητες.

2. Στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αναφέρεται ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι οφείλουν να ανακοινώνουν χωρίς χρονοτριβή στον αρμόδιο εισαγγελέα ο,τιδήποτε πληροφορούνται, με κάθε τρόπο, σχετικό με αξιόποινη πράξη που διώκεται αυτεπαγγέλτως κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Ειδικότερα το ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με το νέο ν. 4443/16, έχει υποχρέωση να υποβάλλει στον Εισαγγελέα μηνυτήρια αναφορά, εφόσον διαπιστώνεται η διάπραξη αξιόποινης πράξης αυτού του νόμου (κατάχρηση προνομιακής πληροφόρησης ή κατάχρηση αγοράς).

Είναι προφανές ότι η αρμοδιότητα αυτή ασκείται από το ΔΣ, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες πρέπει να παραθέσουν τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την άσκηση της μηνυτήριας αναφοράς.

Επομένως, το ΔΣ είναι πάντα έτοιμο να αναλάβει τις ευθύνες του. Χωρίς να ζητάει από τις αρμόδιες υπηρεσίες κάτι που δεν προβλέπεται στο νόμο, αλλά αντίθετα ζητάει την εφαρμογή του νόμου.