Εγκρίσεις και πρόστιμα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Αγορές - Χρηματιστήρια Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2017 18:35
Εγκρίσεις και πρόστιμα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Tην έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της Frigoglass, τη χορήγηση άδειας στην Capital Dynamic και την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 25.000 σε Morea Greek Recovery και Silver Rock Financial για ανοιχτές πωλήσεις μετοχών της Εθνικής Τράπεζας, προχώρησε σήμερα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 800/13.11.2017 συνεδρίασή του αποφάσισε:

• Την έγκριση του περιεχομένου του Ενημερωτικού Δελτίου της εταιρείας με την επωνυμία «Frigoglass Βιομηχανία Ψυκτικών Θαλάμων Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία», που απαρτίζεται από τρία χωριστά έγγραφα, για την εισαγωγή νέων μετοχών της εταιρείας λόγω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου από μετατροπή μετατρέψιμων ομολογιών, στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

• Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στην υπό σύσταση εταιρεία με την επωνυμία «CAPITAL DYNAMIC Α.Ε.Π.Ε.Υ.»

• Την επιβολή προστίμου ύψους € 15.000 στο νομικό πρόσωπο MOREA GREEK RECOVERY FUND, διότι προέβη σε ανοιχτές πωλήσεις 1.200.000 μετοχών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., κατά παράβαση του άρθρου 12 (1.β) του κανονισμού 236/2012, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως αυτό εξειδικεύεται με το άρθρο 5(1.ε) του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 827/2012

• Την επιβολή προστίμου ύψους € 10.000 στο νομικό πρόσωπο SILVER ROCK FINANCIAL (UK) LLP, διότι προέβη σε ανοιχτές πωλήσεις 880.924 μετοχών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., κατά παράβαση του άρθρου 12(1.β) του κανονισμού 236/2012, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως αυτό εξειδικεύεται με το άρθρο 5(1.ε) του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 827/2012 .

 

Το sportandbusiness.gr αναβαθμίζεται και γίνεται…BigBusiness.gr. Μία ιστοσελίδα που βλέπει με ξεχωριστή ματιά όλες τις οικονομικές ειδήσεις της εγχώριας και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ συνεχίζει την παράδοση του «S&B» ως η κορυφαία πηγή ενημέρωσης για την παγκόσμια αθλητική βιομηχανία