Αύξηση κερδών στα 2,2 εκατ. για τα ΕΧΑΕ στο εννεάμηνο

Αγορές - Χρηματιστήρια Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2017 19:52
Αύξηση κερδών στα 2,2 εκατ. για τα ΕΧΑΕ στο εννεάμηνο

Αύξηση κερδών στα 2,2 εκατ. ευρώ και μείωση του τζίρου κατά 3% στα 19,9 εκατ. ευρώ λόγω της μείωσης της συναλλακτικής δραστηριότητας κατέγραψε ο όμιλος ΕΧΑΕ στο εννεάμηνο.

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 2,2 εκατ. ευρώ έναντι 1,9 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2016. Ωστόσο μετά από φόρους και ζημιές αποτίμησης χρεογράφων ύψους 607 χιλ. το 2017 και τη διαγραφή των ιδίων μετοχών, τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή το εννεάμηνο διαμορφώνονται σε 0,026 έναντι 0,030 το εννεάμηνο 2016, μειωμένα κατά 13,9%.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 19,9 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2017 έναντι 20,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, μειωμένος κατά 3%, ενώ μετά την αφαίρεση του Πόρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα συνολικά ενοποιημένα έσοδα ανήλθαν στα 19,1 εκατ. ευρώ έναντι 19,7 εκ., μειωμένα κατά 2,9%.

Τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου είναι μειωμένα κυρίως λόγω της μείωσης της συναλλακτικής δραστηριότητας στην αγορά αξιών. Συγκεκριμένα, το εννεάμηνο 2017 η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 60,5 εκ., έναντι 63 εκ., παρουσιάζοντας μείωση 4%. Η μέση κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς αυξήθηκε κατά 22% σε σύγκριση με το εννεάμηνο 2016 ( 49,9 δις έναντι 40,8 δις).

Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε στις 29.9.2017 στις 755,61 μονάδες, αυξημένος κατά 34% σε σχέση με το κλείσιμο στο τέλος της αντίστοιχης περυσινής περιόδου (565,5 μονάδες). Η ρευστότητα της αγοράς μετρούμενη με την κυκλοφοριακή ταχύτητα μειώθηκε στο 30,4% το εννεάμηνο 2017 από 38,7% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών ανήλθε σε 79,5 εκατ. ευρώ μετοχές έναντι 103,3 εκατ. ευρώ μετοχές.

Στην αγορά παραγώγων, ο μέσος ημερήσιος αριθμός συμβολαίων αυξήθηκε κατά 28% (80 χιλ. έναντι 62,6 χιλ.), ενώ τα αντίστοιχα έσοδα διαπραγμάτευσης και εκκαθάρισης αυξήθηκαν κατά 6,1% λόγω της πτώσης των τιμών των υποκείμενων μετοχών και της διαφοροποίησης του μίγματος προϊόντων στην αγορά. Το μέσο έσοδο ανά συμβόλαιο μειώθηκε κατά 22% και διαμορφώθηκε στα 0,091 έναντι 0,111 την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Το κόστος λειτουργικών εργασιών και δαπανών του Ομίλου παρέμεινε αμετάβλητο σε σχέση με το εννεάμηνο 2016 στα 11,3 εκ., ενώ το σύνολο του κόστους λειτουργικών εργασιών με νέες δραστηριότητες σημείωσε αύξηση 5,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο ( 13,44 εκατ. ευρώ έναντι 12,69 εκ.) λόγω του σχηματισμού προβλέψεων ύψους 600 χιλ. το 2017 έναντι μηδενικών προβλέψεων την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τέλος, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) το εννεάμηνο 2017 διαμορφώθηκαν στα 3,57 εκατ. ευρώ έναντι 3,12 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2016.

 

Το sportandbusiness.gr αναβαθμίζεται και γίνεται…BigBusiness.gr. Μία ιστοσελίδα που βλέπει με ξεχωριστή ματιά όλες τις οικονομικές ειδήσεις της εγχώριας και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ συνεχίζει την παράδοση του «S&B» ως η κορυφαία πηγή ενημέρωσης για την παγκόσμια αθλητική βιομηχανία.