Στα 113,7 εκατ. ευρώ τα λειτουργικά κέρδη του Ομίλου MIG στο εννεάμηνο

Αγορές - Χρηματιστήρια Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2017 19:26
Στα 113,7 εκατ. ευρώ τα λειτουργικά κέρδη του Ομίλου MIG στο εννεάμηνο

Λειτουργικά κέρδη (EBITDA) στα 113,7 εκατ. ευρώ έναντι 103,8 εκατ. ευρώ πέρυσι και πωλήσεις στα 841,9 εκατ. ευρώ έναντι 848,4 εκατ. ευρώ κατέγραψε ο όμιλος MIG στο εννεάμηνο.

- Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου MIG το 9μηνο του 2017 ανήλθαν σε 841,9 εκατ. ευρώ έναντι 848,4 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2016 παρ’ όλες τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούν στην πλειονότητα των κλάδων που δραστηριοποιούνται οι θυγατρικές του Ομίλου.

- Τα ενοποιημένα αποτελέσματα EBITDA του Ομίλου ανήλθαν σε 103,8 εκατ. ευρώ έναντι 113,7 εκατ. ευρώ του 9μήνου 2016. Η σημαντική αύξηση της τιμής των καυσίμων, κατά περίπου 50%, αποτελεί την κύρια αιτία της απόκλισης μεταξύ των αποτελεσμάτων του 2017 και του 2016.

MIG9MHNO2017

Σύνοψη κυριότερων οικονομικών αποτελεσμάτων

Οι στρατηγικής σημασίας θυγατρικές του Ομίλου MIG συνεχίζουν να βελτιώνουν στην πλειοψηφία τους την λειτουργική αποδοτικότητά τους και να διατηρούν την ηγετική τους θέση στην Ελληνική Οικονομία, παρά τις προαναφερθείσες αντίξοες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, σημειώνει στην ανακοίνωσή της η εταιρεία.

- Όμιλος ATTICA: Οι ενοποιημένες πωλήσεις το 9μηνο του 2017 διατηρήθηκαν στα επίπεδα της αντίστοιχης περιόδου του 2016 (215,5 εκατ. ευρώ έναντι 216,0εκ). Τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα 47,7 εκατ. ευρώ έναντι 62,3 εκατ. ευρώ το 9μηνο του 2016. Η απόκλιση στην κερδοφορία, οφείλεται κυρίως στη σημαντική αύξηση της τιμής των καυσίμων, η οποία επηρέασε τα αποτελέσματα κυρίως κατά το Α’ 6μηνο του 2017.

- Όμιλος VIVARTIA: Οι ενοποιημένες πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 432,9 εκατ. ευρώ έναντι 440,4 εκατ. ευρώ το 9μηνο του 2016 κυρίως λόγω της αδυναμίας που παρουσίασε η αγορά γαλακτοκομικών στην Ελλάδα (μείωση 7,8% της αγοράς φρέσκου γάλακτος σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016). Στον αντίποδα, τόσο ο κλάδος των 2 Κατεψυγμένων όσο και ο κλάδος της Εστίασης παρουσίασαν αυξημένες πωλήσεις (+0,7% και +1,7% αντιστοίχως σε σχέση με το 9μηνο του 2016). Τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε 42,5 εκατ. ευρώ έναντι 35,1 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι το ΕΒΙΤDA του 2016 είχε επιβαρυνθεί από τη διενέργεια απομείωσης στα υπόλοιπα απαιτήσεων των θυγατρικών από τον όμιλο ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ.

- Όμιλος ΥΓΕΙΑ: Οι ενοποιημένες πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 168,4 εκατ. ευρώ από 167,4 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου, καταγράφοντας αύξηση 0,6%. Σε επίπεδο EBITDA υπήρξε σημαντική βελτίωση της τάξεως του 7,4% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2016 (23,2 εκατ. ευρώ έναντι 21,6εκ), με το περιθώριο EBITDA να διευρύνεται στο 13,8% από 12,9% λόγω της βελτιωμένης λειτουργικής αποδοτικότητας και του εξορθολογισμού του κόστους. Την 21η Νοεμβρίου, η εταιρεία Υγεία συμφώνησε την τροποποίηση του από 28/9/2012 κοινού ομολογιακού δανείου, ανεξόφλητου κεφαλαίου 86,6 εκατ. ευρώ επιτυγχάνοντας ιδίως την παράταση της διάρκειας και τη μείωση του περιθωρίου επιτοκίου, βελτιώνοντας έτσι τους όρους του δανεισμού.

Η τροποποίηση του κοινού ομολογιακού δανείου θα συμβάλει στη βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης και στην ενίσχυση των λειτουργικών ταμειακών ροών της Εταιρείας. Ο όμιλος ΥΓΕΙΑ ακολουθώντας το πλάνο της μακροπρόθεσμης στρατηγικής του, συνεχίζει να επιδεικνύει αυξητικούς ρυθμούς τόσο του κύκλου εργασιών όσο και της λειτουργικής κερδοφορίας, επιβεβαιώνοντας την κυρίαρχη θέση που κατέχει στον κλάδο.

Λοιπές σημαντικές ενημερώσεις

- Η θυγατρική εταιρεία ATTICA αναμένει τις εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές για να ολοκληρώσει την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

- Τον Οκτώβριο, η Επιτροπή Ανταγωνισμού προχώρησε στην έγκριση του κοινού ελέγχου της εταιρίας ΜΕΒΓΑΛ από τη ΔΕΛΤΑ (θυγατρική εταιρεία της VIVARTIA) και την οικογένεια Χατζάκου, επικυρώνοντας ουσιαστικά την ολοκλήρωση της συμφωνίας των δύο πλευρών. Επιπλέον, με την απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού προσδιορίζονται και τα πλαίσια με τα οποία θα λειτουργούν οι δύο εταιρίες.

Σημειώνεται ότι η ΔΕΛΤΑ κατέχει το 43,18% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΜΕΒΓΑΛ ενώ αντίστοιχο ποσοστό κατέχει και η οικογένεια Χατζάκου.

 

 

Το sportandbusiness.gr αναβαθμίζεται και γίνεται…BigBusiness.gr. Μία ιστοσελίδα που βλέπει με ξεχωριστή ματιά όλες τις οικονομικές ειδήσεις της εγχώριας και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ συνεχίζει την παράδοση του «S&B» ως η κορυφαία πηγή ενημέρωσης για την παγκόσμια αθλητική βιομηχανία.